Ontmoeting met Bill Gates over mondiale ontwikkelingsdoelen

bil gates 3
Donderdag 13 november 2014 was er gelegenheid in gesprek te gaan met Bill Gates, Microsoftoprichter en grondlegger van ’s werelds grootste filantropenorganisatie, de Bill & Melinda Gates Foundation. Voordat hij naar het Torentje van Rutte zou gaan, deelde Gates zijn ontwikkelingsvisie tijdens een bijeenkomst in de Glazen Zaal in Den Haag. Alle 100 genodigden hadden de gelegenheid gekregen vooraf een vraag voor Bill Gates te formuleren en tevoren toe te sturen. Dat had ik gedaan. De avond voor de ontmoeting ontving ik bericht dat mijn vraag niet was geselecteerd. Dat vond ik jammer, maar ik besloot toch naar Den Haag te reizen. Mij werd verzekerd dat Bill Gates alle vragen zou zien om hem een goed beeld te geven van hetgeen er leeft binnen de ‘hulpsector’ van Nederland.

Mijn vraag was gericht op het versterken en verbinden van inspanningen van alle partijen bij het realiseren van de mondiale ontwikkelingsdoelen (armoedebestrijding, ziektebestrijding, gendergelijkheid, biodiversiteit etc.). Inspanningen gebeuren tot op heden gefragmenteerd en missen naar mijn idee een gemeenschappelijk gedeeld ethisch fundament. Hoe zou het zijn als het Earth Charter – in 2000 gelanceerd als ‘people’s document’ – wordt gehanteerd bij de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe duurzaamheidsdoelen? Universeel gedeelde waarden en principes gebaseerd op zorg en respect voor alle levensvormen met liefde en compassie vormen dan het draagvlak én de verbinding.

Er was niemand anders die een vraag stelde in deze richting, toch was de bijeenkomst de moeite waard. Ik raakte onder de indruk van de bevlogenheid en deskundigheid waarmee Bill Gates zich inzet vooral in voor het vergroten van de toegankelijkheid van de armen in ontwikkelingslanden tot medicijnen. Bill uitte zijn verbazing over het uitblijven van protest tegen de forse bezuinigingen van Nederland op ontwikkelingssamenwerking. Hij waarschuwde dat fondsen en bedrijven niet de rol van overheden en politiek kunnen overnemen. Maar het werd mij duidelijk dat Bill Gates in Nederland een positie heeft verworven, omdat hij wel in een gapend gat is gesprongen.
Ook was de bijeenkomst waardevol omdat er volop gelegenheid was voor ontmoeting met de andere genodigden. In de informele gesprekken ontdekte ik dat er veel interesse is in het Earth Charter als moreel kompas en als verbinder.

De reactie van Bill Gates op mijn vraag is niet gekomen, maar ik zet ‘m om in een aanbod. Ik zal me er voor inzetten, samen met de Earth Charter Vrienden en ieder die wil, de waarden en principes zoals verwoord in het Earth Charter tot leven te brengen in het licht van de nieuwe duurzaamheidsdoelen.