Lena Euwens

Lena Euwens raakte geïnspireerd door het recente onderzoek en de stelling van Tom Crowther dat er op aarde ruimte is om “1 trillion trees” bij te planten. Door bossen te beschermen én miljarden bomen bij te planten kunnen we de opwarming van de aarde vertragen en het verlies van biodiversiteit afremmen. Veel landen overal in de wereld hebben de handschoen al opgepakt, maar de tijd dringt. Samen met de Worldconnectors en internationale experts onderzoekt Lena hoe wij vanuit en in Nederland dit proces kunnen helpen te versnellen en of het bedrijfsleven bereid is daar een leidende rol in te spelen.

Professionele Achtergrond

Lena Euwens was de afgelopen jaren directeur van Trees for All, een stichting die in Nederland en de tropen nieuwe bossen aanlegt en zij was voorzitter van De Gezonde Stad, een stichting die zich inzet voor een groener Amsterdam.

Zij studeerde Cultuur- en Godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, en werkte daarna bijna 10 jaar als programma- en verandermanager bij KPN Telecom. Ze gooide haar loopbaan om toen ze hoorde dat de eeuwenoude botanische tuin in het centrum van Amsterdam met opheffing werd bedreigd. Na de succesvolle redding van de Hortus, werkte zij enige jaren als interimmanager, onder andere voor IUCN NL.

Persoonlijk motto

Investeer in je idealen.

Tjerk Wagenaar

In zijn huidige functie als directeur van stichting Natuur & Milieu, zet Tjerk Wagenaar zich in voor het versnellen van duurzaamheid beleid en het aanmoedigen van duurzame keuzes.

Professionele achtergrond
Als consultant, project en financieel manager en directeur heeft Tjerk Wagenaar vele organisaties, waaronder McKinsey & Co, NS Reizigers, SNV en Eneco, ondersteund en geleid.

Persoonlijk motto
Omnia clarescunt in luce

Lynn Zebeda

Lynn Zebeda is mede-oprichter van Dr. Monk. Daarnaast bekleedt zij verschillende adviesfuncties in de wereld van duurzaamheid en internationale samenwerking.

Professionele achtergrond
Eerder werkte Lynn bij Better Future als adviseur op het gebied van duurzaam leiderschap, sociaal ondernemerschap en innovatie. Ook was ze werkzaam als hoofd communicatie bij True Price. Ze haalde haar MA International Political Economy and Development aan het Institute of Social Studies. In 2010-2011 nam ze deel aan de BKB Academie. Ze is van 2006 tot 2010 ook bestuurslid geweest bij de Nacht van de Fooi.

Persoonlijk motto
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams” – Eleanor Roosevelt

Lavinia Warnars

Lavinia zet zich in voor de persoonlijke en collectieve transitie van de mens van Ego naar Eco – van meer een meer willen van materiële zaken, status, bezit en macht, naar verbinding, relaties, in en met elkaar en de natuur. Een transitie die nodig is voor ons eigen, alsook het voortbestaan van de planeet Aarde. Wij als mensen moeten (weer) dienend zijn aan de natuur, en niet overheersend. Wij spelen een kleine rol in de (bio)diversiteit van deze wereld, maar hebben een grote verantwoordelijkheid m.b.t. ons gedrag van afgelopen eeuwen. We nemen meer dan we geven. Dat moet anders, en dat kan ook anders. Er zijn al voorbeelden van pioneers die ofwel persoonlijk eco leiderschap tonen, ofwel collectief eco leiderschap belichamen. Natuur is prachtig, en vol verbazing, tederheid en kwetsbaarheid kan Lavinia ernaar kijken, luisteren en van genieten. Een kikkertje in de vijver die springt, zwemt, en kwaakt: iets mooiers bestaat er toch niet? Laten we het beschermen, behouden, en de ruimte geven die het verdient. Laten we van Ego naar Eco transformeren, individueel en collectief.

Persoonlijk motto: ego naar eco

We zijn als soorten allen op reis door het leven, een reis die soms turbulent en avontuurlijk is. Earth Charter is daarbij een leidraad en houvast, vol van inspiratie

De mensheid is onderdeel van een enorm, zich ontwikkelend universum. De Aarde, ons thuis, leeft en omvat een unieke levensgemeenschap. De natuurkrachten maken het bestaan tot een veeleisend en onzeker avontuur, maar de Aarde heeft de omstandigheden geboden die essentieel zijn voor de evolutie van het leven. […] De bescherming van de levenskracht, verscheidenheid en schoonheid van de Aarde is een heilige plicht. Earth Charter, preambule.

Dit fragment uit het Earth Charter geeft de verbinding tussen mensen, de Aarde en het universum weer. Iets wat maar zelden wordt erkend, laat staan openlijk wordt omschreven. Echter, het Earth Charter heeft dit op een zeer goede, spirituele en pragmatische wijze weergegeven, door niet alleen het holistische, ethische, morele en overkoepelende aspect mee te nemen, maar er ook concrete pijlers en voorbeelden aan te verbinden zoals de bescherming van ecosystemen en soorten. Dat is wat mij raakt en ik zet me daarom vol enthousiasme in voor de sociale en ecologische kant van duurzaamheid, waarbij economie als middel dient. Ik hoop daarbij op een verschuiving van EGO naar ECO – gezonde ego en gelijkwaardigheid tussen mens en natuur. Dit draag ik ook uit via mijn organisatie iEarth – met (spiritueel & natuurlijk) leiderschap, onderzoek, consultancy, projecten, en inspiratie.