Miranda Willems

Professionele achtergrond
Miranda Willems is zelfstandig maatschappelijk ondernemer en projectleider in het Lab Toekomstige Generaties en het Ministerie van de Toekomst. Zij verbindt zich in maatschappelijke bewegingen waarin Toekomstdenken voor de generaties na ons centraal staat. Haar achtergrond is leiderschap in duurzaamheid en sociale innovatie. In haar professie als Social Innovator richt zij zich op het belang, de stem en rechten van de generaties na ons.

Persoonlijk motto

Niets mooier dan samen goede voorouders zijn

 

Caecilia van Peski

Professionele achtergrond

Caecilia Johanna van Peski heeft een MSc-diploma in Educatieve & Culturele Psychologie van de Universiteit van Tilburg (2001), een MA-diploma in Civil-Military Interaction van de Duitse Militaire Stafhogeschool in Hamburg (2021), en een Postgraduate Diploma (PgDip) in Grensbeveiliging en -beheer voor Seniormanagement van het OSCE Border Management College in Dushanbe, Tadzjikistan (2021). Ze is commandant bij de Koninklijke Marine, militair veteraan en een autoriteit op het gebied van Veiligheid & Defensie, Civil-Military Interaction, Democratisering & Verkiezingen en Gerechtigheid & Gelijkheid, waarvoor ze nationale en internationale erkenning heeft ontvangen. Als ontvanger van de ‘Ambassador for Peace’-prijs verleend door de Universal Peace Federation (2010), wordt ze beschouwd als een van de invloedrijkste vrouwen van haar generatie in Nederland – vermeld in de ‘Viva’ top 400 (2009) en onder de top 100 van ‘Opzij’ (2010). In oktober 2010 werd ze benoemd tot VN Speciaal Vertegenwoordiger voor haar land en sprak ze de 65e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe in New York met haar verklaring ‘Verdieping van de Democratie’. Ze heeft gewerkt voor (inter-) gouvernementele, multilaterale organisaties, waaronder het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Verenigde Naties (UNDP, DPKO), de Europese Unie (EEAS), de Europese Commissie (EIDHR), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE/ODIHR), de NAVO, en DCAF-ISSAT Geneva.

Persoonlijk motto

Partnership for Peace and Prosperity!

Henkjan Laats

Henkjan is directeur van Cross Cultural Bridges, een organisatie die praktijk en kennis overdraagt en uitwisselt die transities creëren of versterken die bijdragen aan “Goed Leven”: biocentrische kennis en praktijk gebaseerd op het Andes-Amazon concept van “Sumaq Kausay”.

Professionele achtergrond

Henkjan heeft een master in Tropisch Cultuurtechniek, met een specialisatie in filosofie en een doctoraat in conflicttransformatie. Hij heeft 25 jaar ervaring in samenwerking met inheemse organisaties in Nepal, Ecuador, Costa Rica, Peru en Bolivia. Verder is Henkjan expert holistische wetenschap bij de VN-organisatie Harmony with Nature, werkt hij met jongeren, inheemse volkeren, kunstenaars, producenten en immigranten aan kwesties als agro-ecologie, conflicttransformatie, de commons, inclusieve integratie, land- en waterkwesties en crisisbeheersing.

Persoonlijk motto

Ik ben omdat Wij zijn, als onderdeel van de Natuur.

Jack Cox

Professionele Achtergrond

Jack is directeur/ eigenaar van Forza Asset Management, zelfstandig vermogensbeheerder met vestigingen in Maastricht, Eindhoven en Apeldoorn. In 2018 heeft hij Econsenso opgericht met als doel het onder de aandacht brengen van de financiële kant van duurzaamheid. In 2019 is zijn boek verschenen, Vlindereconomie, van groei naar ontwikkeling. Hierin beschrijft hij de ontwikkeling van een economie die zich volgens de wetten van de natuur weet te transformeren van een rups, die nooit genoeg heeft, tot een prachtige vlinder.

Persoonlijk motto

We hebbende Aarde niet geërfd van onze ouders, wij lenen haar van onze kinderen.

Rachida Talal-Azimi

Rachida Talal-Azimi is secretaris van de vereniging Worldconnectors en promoveert momenteel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de verschillen in regelgeving binnen de internationale markt van islamitisch financieren.

Professionele achtergrond

Rachida werkte voorheen als onderzoeker bij RaboResearch – Economisch Onderzoek van Rabobank. Hier deed zij internationaal macro-economisch onderzoek en hield zich bezig met uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de financiële sector. Hiervoor werkte ze als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. Daarvoor heeft zij stagegelopen bij de ‘Kennisgroep Onroerende Zaken’ van het Ministerie van Financiën (Belastingdienst). Rachida heeft een Master in Islam en Arabisch en een Bachelor Arabische taal en cultuur en Midden-Oostenstudies behaald aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is een van de oprichters van de Moslimstudentenvereniging Nijmegen en was tevens lange tijd bestuurslid van deze vereniging. Verder heeft zij de stichting Nour el Hayat opgezet, een kleinschalige stichting die zich onder andere richt op kansarme kinderen in Marokko, waar zij ook voorzitter van is.

Persoonlijk motto

“No work is insignificant. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.” – Martin Luther King

Rob van Tulder

Rob van Tulder is als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij is oprichter van de vakgroep Business-Society Management en tevens Academisch Directeur van het Partnerships Resource Centre. Dit centrum bouwt bruggen tussen academici en praktijkmensen om door middel van cross-sectorale partnerschappen duurzame ontwikkelingsvraagstukken aan te pakken.

Professionele achtergrond
Rob van Tulder is een internationaal politiek econoom. Na zijn opleiding en promotie (cum laude afgerond) aan de Universiteit van Amsterdam, is hij consultant geweest voor internationale ondernemingen, maatschappelijke organisaties en diverse internationale organisaties – zoals de VN, UNCTAD, IMF en de EU. Ook is hij gasthoogleraar aan diverse universiteiten over de hele wereld en sinds 1997 hoogleraar ‘international business-society management’ aan de Erasmus Universiteit. Hiernaast heeft hij vele boeken en artikelen geschreven over internationale betrekkingen, skills, gedragscodes, technologie- en industriebeleid. Momenteel is hij vooral actief op het terrein van duurzame diplomatie en publiek-private partnerschappen ten behoeve van de Global Goals.

Persoonlijk motto
I will enhance to search for collaborative solutions for wicked (societal) problems.

 

Inge Hutter

Inge Hutter is rector van het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. ISS is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is tevens hoogleraar Participatory and Qualitative Research in Population and Development aan het ISS en honorair hoogleraar Demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Professionele achtergrond
Inge Hutter heeft Niet-Westerse Demografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht.

Persoonlijk motto
“Follow your heart.”

 

Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan is hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 2013 bekleedt hij de rol van vicevoorzitter van de Vereniging Worldconnectors. Daarnaast is hij voorzitter van o.a. de Raad van Commissarissen bij De Nederlandsche Bank (DNB) en lid van Adviesraad van True Price.

Professionele achtergrond
Rinnooy Kan was tussen 2006 en 2012 kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor was hij voorzitter van VNO-NCW, Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de Raad van Bestuur van de ING Groep. Hij is afgestudeerd in wiskunde aan de Universiteit Leiden en econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1976 promoveerde hij in de wiskunde aan de UvA.

Roos Marieke Oosting

Roos Marieke Oosting is in 2019 gepromoveerd aan de TU Delft op het gebruik en ontwerpen van medische apparatuur voor ziekenhuizen in Afrika. Haar voornaamste interesses zijn duurzaam en sociaal ondernemerschap en (medische) innovaties – met name de invloed die deze veranderingen aan de andere kant van de wereld kunnen hebben. Roos vindt het belangrijk om vanuit haar studie meer aandacht te vragen voor kleine, simpele technologieën die wij allang paraat hebben, maar die ergens anders veel verschil kunnen maken.

Professionele achtergrond
Roos heeft een Bachelor in Life Science and Technology en heeft de Master Biomedical Engineering afgerond aan de Technische Universiteit Delft. Ze is actief geweest in het studentenleven in Delft en Groningen, waar zijn ook werkzaam is geweest als mentor van studenten. Daarnaast heeft ze veel reiservaring opgedaan in Azie, India en Afrika, waar ze inzichten heeft gekregen in de kansen van leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld. In 2008 en 2010 heeft Roos deelgenomen aan verschillende projecten op een middelbare school in Kigali, Rwanda en is medeoprichter van stichting Mukunzi.

Persoonlijk motto
”The best way to predict the future is to invent it” – Alan Curtis Kay

Sander van ’t Foort

Sander van ’t Foort is Manager Wonen bij Woningcorporatie Thius, waar hij eerder in de Raad van Commissarissen zat. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland, en penningmeester van het bestuur van Worldconnectors.

Professionele achtergrond
Sander van ’t Foort studeerde bedrijfskunde en rechtsgeleerdheid (cum laude) en liep onder andere stage bij advocatenkantoor Nauta Dutilh in Amsterdam en bij de Manhattan Chamber of Commerce en UNICEF in New York. Hij was landelijk bestuurslid bij een politieke jongerenorganisatie en nadien curator (bestuurslid) bij het wetenschappelijk instituut van dezelfde partij. Hij is gepromoveerd aan de Nyenrode Business Universiteit en was docent internationaal en Europees arbeidsrecht aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast bekleedde hij een aantal politieke functies op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zo was hij in 2017 kandidaat Tweede Kamerlid. Van ’t Foort publiceert met enige regelmaat artikelen over MVO en duurzaamheid binnen het ondernemingsrecht en omgevingsrecht.