Miranda Willems

Professionele achtergrond
Miranda Willems is zelfstandig maatschappelijk ondernemer en projectleider in het Lab Toekomstige Generaties en het Ministerie van de Toekomst. Zij verbindt zich in maatschappelijke bewegingen waarin Toekomstdenken voor de generaties na ons centraal staat. Haar achtergrond is leiderschap in duurzaamheid en sociale innovatie. In haar professie als Social Innovator richt zij zich op het belang, de stem en rechten van de generaties na ons.

Persoonlijk motto

Niets mooier dan samen goede voorouders zijn

 

Caecilia van Peski

Professionele achtergrond

Caecilia Johanna van Peski heeft een MSc-diploma in Educatieve & Culturele Psychologie van de Universiteit van Tilburg (2001), een MA-diploma in Civil-Military Interaction van de Duitse Militaire Stafhogeschool in Hamburg (2021), en een Postgraduate Diploma (PgDip) in Grensbeveiliging en -beheer voor Seniormanagement van het OSCE Border Management College in Dushanbe, Tadzjikistan (2021). Ze is commandant bij de Koninklijke Marine, militair veteraan en een autoriteit op het gebied van Veiligheid & Defensie, Civil-Military Interaction, Democratisering & Verkiezingen en Gerechtigheid & Gelijkheid, waarvoor ze nationale en internationale erkenning heeft ontvangen. Als ontvanger van de ‘Ambassador for Peace’-prijs verleend door de Universal Peace Federation (2010), wordt ze beschouwd als een van de invloedrijkste vrouwen van haar generatie in Nederland – vermeld in de ‘Viva’ top 400 (2009) en onder de top 100 van ‘Opzij’ (2010). In oktober 2010 werd ze benoemd tot VN Speciaal Vertegenwoordiger voor haar land en sprak ze de 65e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe in New York met haar verklaring ‘Verdieping van de Democratie’. Ze heeft gewerkt voor (inter-) gouvernementele, multilaterale organisaties, waaronder het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Verenigde Naties (UNDP, DPKO), de Europese Unie (EEAS), de Europese Commissie (EIDHR), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE/ODIHR), de NAVO, en DCAF-ISSAT Geneva.

Persoonlijk motto

Partnership for Peace and Prosperity!

Henkjan Laats

Henkjan is directeur van Cross Cultural Bridges, een organisatie die praktijk en kennis overdraagt en uitwisselt die transities creëren of versterken die bijdragen aan “Goed Leven”: biocentrische kennis en praktijk gebaseerd op het Andes-Amazon concept van “Sumaq Kausay”.

Professionele achtergrond

Henkjan heeft een master in Tropisch Cultuurtechniek, met een specialisatie in filosofie en een doctoraat in conflicttransformatie. Hij heeft 25 jaar ervaring in samenwerking met inheemse organisaties in Nepal, Ecuador, Costa Rica, Peru en Bolivia. Verder is Henkjan expert holistische wetenschap bij de VN-organisatie Harmony with Nature, werkt hij met jongeren, inheemse volkeren, kunstenaars, producenten en immigranten aan kwesties als agro-ecologie, conflicttransformatie, de commons, inclusieve integratie, land- en waterkwesties en crisisbeheersing.

Persoonlijk motto

Ik ben omdat Wij zijn, als onderdeel van de Natuur.

Pearl Dykstra

Professionele achtergrond

Pearl Dykstra is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is ze wetenschappelijk directeur van ODISSEI (Open Data Infrastructure of Social Science and Economic Innovations) een initiatief gericht op het veilig delen en koppelen van survey- en registergegevens. Dykstra is een verkozen lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), en van de Academia Europaea (AE). Dykstra publiceert over intergenerationele solidariteit, gender ongelijkheid, eenzaamheid, en families in relatie tot de welvaartsstaat. Ze spreekt regelmatig in binnen- en buitenland over de rol van wetenschappers bij beleidsadvisering. Tussen 2015 en 2020 was Dykstra een van de zeven wetenschappers die de Europese Commissie adviseren. In het bestuur van de International Science Council onderstreepte ze de cruciale rol van de sociaal-wetenschappelijke inzichten bij het werken aan een duurzame, rechtvaardige en inclusieve wereld. Het lidmaatschap van internationale adviesraden van onderzoeksfinanciers (b.v. Zwitserland, Israël) en universiteiten (b.v. Warschau) verschaft haar ervaring uit de eerste hand in het omgaan met de verwachtingen van verschillende culturen en institutionele systemen.

Persoonlijk motto

Scientific knowledge has been the inspiration, stimulus, and agent upon which most human material, social and personal progress has been built. – Geoffrey Boulton

 

Jack Cox

Professionele Achtergrond

Jack is directeur/ eigenaar van Forza Asset Management, zelfstandig vermogensbeheerder met vestigingen in Maastricht, Eindhoven en Apeldoorn. In 2018 heeft hij Econsenso opgericht met als doel het onder de aandacht brengen van de financiële kant van duurzaamheid. In 2019 is zijn boek verschenen, Vlindereconomie, van groei naar ontwikkeling. Hierin beschrijft hij de ontwikkeling van een economie die zich volgens de wetten van de natuur weet te transformeren van een rups, die nooit genoeg heeft, tot een prachtige vlinder.

Persoonlijk motto

We hebbende Aarde niet geërfd van onze ouders, wij lenen haar van onze kinderen.

Philipp Pattberg

Professionele achtergrond

Philipp Pattberg is hoogleraar transnationaal milieubeheer en -beleid en hoofd van de afdeling Milieubeleidsanalyse, Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM), VU Amsterdam. Philipp is ook voorzitter van het bestuur van het nieuw opgerichte interdisciplinaire Amsterdam Sustainability Institute (ASI). Hij geeft betrokken bij verschillende masteropleidingen in duurzaamheid aan de Beta faculteit en de faculteit Sociale Wetenschappen. Philipp is gespecialiseerd in de studie van de wereldwijde milieupolitiek, met een focus op transnationaal bestuur, partnerschappen, netwerktheorie en institutionele analyse. Zijn werk is gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder European Journal of International Relations, Global Environmental Politics, Governance en Science. Philipp’s meest recente boek is “The Anthropocene Debate and Political Science” (samen met Sabine Weiland, Lena Partzsch en Thomas Hickmann, Routledge 2018).

Persoonlijk motto 

Simple in means, rich in ends.

Rachida Talal-Azimi

Rachida Talal-Azimi is secretaris van de vereniging Worldconnectors en promoveert momenteel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de verschillen in regelgeving binnen de internationale markt van islamitisch financieren.

Professionele achtergrond

Rachida werkte voorheen als onderzoeker bij RaboResearch – Economisch Onderzoek van Rabobank. Hier deed zij internationaal macro-economisch onderzoek en hield zich bezig met uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de financiële sector. Hiervoor werkte ze als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. Daarvoor heeft zij stagegelopen bij de ‘Kennisgroep Onroerende Zaken’ van het Ministerie van Financiën (Belastingdienst). Rachida heeft een Master in Islam en Arabisch en een Bachelor Arabische taal en cultuur en Midden-Oostenstudies behaald aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is een van de oprichters van de Moslimstudentenvereniging Nijmegen en was tevens lange tijd bestuurslid van deze vereniging. Verder heeft zij de stichting Nour el Hayat opgezet, een kleinschalige stichting die zich onder andere richt op kansarme kinderen in Marokko, waar zij ook voorzitter van is.

Persoonlijk motto

“No work is insignificant. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.” – Martin Luther King

Haye Hazenberg

Momenteel is Haye Hazenberg werkzaam aan TU Delft en Centre for Frugal Innovations in Africa als postdoctoraal onderzoeker. Hij richt zich op ‘Ethiek van bedrijfsinnovatie in Oost-Afrika’.

Professionele achtergrond
Voorafgaand aan zijn postdoctoraal onderzoek promoveerde Haye in de filosofie van ‘global justice’ aan de faculteiten Internationaal Recht en Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven, en werkte hij als onderzoeker aan Princeton University. Voor zijn promotietraject was hij onder andere politiek assistent buitenlandse zaken in het Europees Parlement, met een focus op internetvrijheid, en ontwierp hij een ‘country operational strategy’ voor de NGO LWF Burundi ter bevordering van de re-integratie van Burundese oorlogsvluchtelingen. Hij heeft een MSc. Political Theory van de London School of Economics en een BA Liberal Arts van University College Utrecht.

Persoonlijk motto
“To see what is in front of one’s nose needs a constant struggle” –  George Orwell

Rob van Tulder

Rob van Tulder is als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij is oprichter van de vakgroep Business-Society Management en tevens Academisch Directeur van het Partnerships Resource Centre. Dit centrum bouwt bruggen tussen academici en praktijkmensen om door middel van cross-sectorale partnerschappen duurzame ontwikkelingsvraagstukken aan te pakken.

Professionele achtergrond
Rob van Tulder is een internationaal politiek econoom. Na zijn opleiding en promotie (cum laude afgerond) aan de Universiteit van Amsterdam, is hij consultant geweest voor internationale ondernemingen, maatschappelijke organisaties en diverse internationale organisaties – zoals de VN, UNCTAD, IMF en de EU. Ook is hij gasthoogleraar aan diverse universiteiten over de hele wereld en sinds 1997 hoogleraar ‘international business-society management’ aan de Erasmus Universiteit. Hiernaast heeft hij vele boeken en artikelen geschreven over internationale betrekkingen, skills, gedragscodes, technologie- en industriebeleid. Momenteel is hij vooral actief op het terrein van duurzame diplomatie en publiek-private partnerschappen ten behoeve van de Global Goals.

Persoonlijk motto
I will enhance to search for collaborative solutions for wicked (societal) problems.

 

Inge Hutter

Inge Hutter is rector van het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. ISS is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is tevens hoogleraar Participatory and Qualitative Research in Population and Development aan het ISS en honorair hoogleraar Demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Professionele achtergrond
Inge Hutter heeft Niet-Westerse Demografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht.

Persoonlijk motto
“Follow your heart.”