Rachida Talal-Azimi promoveert momenteel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de verschillen in regelgeving binnen de internationale markt van islamitisch financieren. Ze werkt daarnaast als onderzoeker bij Kennis & Economisch Onderzoek (KEO) van Rabobank. Hier doet zij internationaal macro-economisch onderzoek en houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de financiële sector.

Professionele achtergrond
Rachida werkte voorheen bij de Autoriteit Financiële Markten. Daarvoor heeft zij stage gelopen bij de ‘Kennisgroep Onroerende Zaken’ van het Ministerie van Financiën (Belastingdienst). Rachida heeft een Master in Islam en Arabisch en een Bachelor Arabische taal en cultuur en Midden-Oostenstudies behaald aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is een van de oprichters van de Moslimstudentenvereniging Nijmegen en was tevens lange tijd bestuurslid van deze vereniging. Verder heeft zij de stichting Nour el Hayat opgezet, een kleinschalige stichting die zich onder andere richt op kansarme kinderen in Marokko, waar zij tevens voorzitter van is.

Persoonlijk motto
“No work is insignificant. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.” – Martin Luther King

Wetenschap Young Worldconnectors