Peter Akkerman

Peter Akkerman (1993) is een van de schrijvers van het Nationaal Milieuprogramma. Hij heeft een achtergrond in diplomatie en veiligheidsvraagstukken. Na een start bij Buitenlandse Zaken, maakte hij de overstap naar duurzaamheid. Vrede en veiligheid zijn belangrijk, maar een leefbare Aarde is de randvoorwaarde.

Het aanpakken van biodiversiteitsverlies, de klimaatcrisis en milieuvervuilingen zijn de uitdagingen van onze tijd, en daar zet Peter zich vol passie voor in. Peter werkt graag met jongeren en is oprichter van de Jongerenmilieuraad, voorzitter van de stichting Bos dat van zichzelf is en bedenker van Serendicity, de app om steden te vergroenen (in ontwikkeling).

Ook is hij een van de organisatoren van het Symposium 50 jaar milieubeleid (2021) en de Nationale Milieudag 2022 – Grenzen aan de groei. Daarnaast is Peter een creatieveling met duizenden ideeën, liefhebber van het goede gesprek, groot geschiedenis fan en dierenvriend met een groot hart voor de natuur.

Gerrien Anbeek

Door een Community Leadershipcursus waar met de SDG doelen en uitgangspunten van het Earth Charter werd gewerkt ben ik met het Earth Charter in aanraking gekomen. Mijn persoonlijke bijdrage richt zich bijvoorbeeld op de SDG- en Earth Charterdoelen gendergelijkheid en armoedebestrijding via mijn bestuursfunctie bij de VVAO, een vereniging voor hoger opgeleide vrouwen die zich sterk maakt voor empowerment en als commissielid Brede Welvaart VNO-NCW.
Het Earth Charter pillar III Social and Economic Justice sluit prachtig aan bij mijn persoonlijke passie voor het universeel basisinkomen, wat door digitale transformatie een hernieuwde kans krijgt voor het verminderen van mondiale ongelijkheid. Om bovenstaande redenen en de actualiteit van de klimaatcrisis, vluchtelingen(migratie)crisis en digitale transformatie als hefboom voor armoedebestrijding is het Earth Charter mijns inziens relevanter dan ooit. Het zijn belangrijke gebieden waarop ik het verschil wil maken.
Mijn hele werkzame leven speelt zich af in het internationale bedrijfsleven; als trainee bij Rabobank, global director en expat bij KPMG Consulting, associate director bij EY en interim-directeur bij global corporates. De laatste 10 jaar ben ik mij daarnaast als commissaris gaan richten op stichtingen in de goede doelen- en semipublieke sector en op social enterprises. Ik begeleid leiderschapstrajecten, digitale transformatie van HR en cultuurveranderingen bij organisaties. Bij mijn (voormalige) werkgevers en klanten spelen Sustainable Development Goals een belangrijke rol in het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verduurzaming is geïntegreerd in hun bedrijfsvoering en ik lever daaraan een actieve bijdrage. Mijn ondersteuning van het Earth Charter en de SDG-doelen door een inclusieve aanpak en visie op digitale transformatie en innovatie ten behoeve van Brede Welvaart maakt hier een
toekomstbestendig onderdeel van uit.

Voor meer informatie, zie de volgende websites: gerrienanbeek.com en Ga Ervoor!
Business & Board Services.

“It is more noble to give yourself completely to one individual than to labor diligently for
the salvation of the masses” – Dag Hammarskjöld

Jessica den Outer

De huidige tijd vraagt om een nieuwe aanpak. Ik pleit voor een juridische emancipatie van de (rest van de) Natuur. Bossen, rivieren, zeeën en andere niet-mensen zouden rechtspersonen moeten zijn. Mijn hart ligt dan ook vooral bij de Earth Charter principes voor ecologische integriteit.

”Bescherm en herstel de ongeschonden staat van de ecologische systemen op Aarde, met speciale aandacht voor de biologische diversiteit en de natuurlijke processen die het leven in stand houden.” 

Wij mensen hebben een verantwoordelijkheid voor het waarborgen van het welzijn van huidige en toekomstige generaties van alle levensvormen op Aarde. Daarom sta ik op, voor de rechten van de Natuur. Voor een bos, een rivier of een berg. Als bedrijven rechten kunnen hebben, waarom de Natuur dan niet? Grootschalige beschadiging, vernietiging of het verlies van ecosystemen zie ik als ecocide – een misdrijf. Door de belangrijke kernwaarden in het Earth Charter uit te dragen, kunnen wij samen het verschil maken.

Vriend sinds april 2021

Vakgebied: ecocentrisch recht (rechten voor de Natuur)

Interesses: surfen, vulkanen beklimmen, lezen, reizen

Beschrijving: Jessica den Outer is een Meester in internationaal milieurecht en is werkzaam als consultant, schrijfster en spreker op het gebied van rechten voor de Natuur. In 2019 werd ze erkend als een van de jongste ‘Earth-centered law’ experts door het Harmony with Nature-programma van de Verenigde Naties. Jessica’s missie is om mensen in Nederland te inspireren door de wereldwijde ontwikkelingen in juridische emancipatie van de Natuur.

Projecten die mij inspireren:

Meindert Brouwer

Schrijver en uitgever

In de Preambule van het Earth Charter staat: ‘(…) Om vooruit te gaan, dienen wij te erkennen dat wij temidden van een schitterende verscheidenheid aan culturen en levensvormen één menselijke familie vormen en één Aardse gemeenschap met een gemeenschappelijke bestemming. Wij moeten ons verenigen om een duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de volkeren van de Aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.’

Deze zinnen zijn mij uit het hart gegrepen. Het is fijn om deel uit te maken van een groep gelijkgestemde mensen die zich daar ook door laten inspireren.

Het is geweldig om te beseffen dat overal in de wereld, in alle landen, elke dag van het jaar mensen zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en voor behoud en herstel van de natuur. We zijn met velen en dat te weten geeft hoop, moed en energie.

Er is zoveel moois. Tussen mensen. In de natuur.

Zelf richt ik mij op het verder brengen van kansen en oplossingen voor behoud en herstel van natuur. Als onafhankelijk schrijver en uitgever maak ik daar internationale boeken over.

Het is goed te weten dat in het economisch establishment het besef groeit dat financieel kapitaal is gebaseerd op natuurlijk kapitaal en dat behoud en herstel van natuur de basis vormen voor welzijn. Sociale rechtvaardigheid en gelijkheid in verdeling van inkomen en kansen zijn voor behoud en herstel van natuur van groot belang.

Teresa Fogelberg

Teresa Fogelberg is actief lid van het bestuur van St. SBI – Earth Charter Nederland. Zij was de afgelopen 15 jaar mede-oprichter en plaatsvervangend Chief Executive van het Global Reporting Initiative – ’s werelds grootste duurzaamheidsstandaard voor bedrijven. Opgeleid als antropoloog van Zweeds-Nederlands-Finse afkomst heeft ze meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid, met name op het gebied van vrouwenrechten, mensenrechten, en klimaatverandering, impact en evaluatie, ESG meting en verslaglegging, sociale innovatie en multistakeholder organisatie en dialoog.  Zij was onder meer Nationaal Directeur Klimaatverandering en hoofd van de Nederlandse Delegatie bij het VN-kader Verdrag inzake klimaatverandering, belast met twee voorzitterschappen van de Conferentie van de Partijen (COP). Ze bekleedde topfuncties bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en VROM met als focus vrouwenrechten, klimaatverandering en wetenschappelijk onderzoek. Gedurende haar carrière creëerde ze veel nieuwe initiatieven en organisaties, waaronder sociale impactmodellen, vrouwenrechten coalities, MVO- en SDG-bedrijfsinstrumenten en strategische begeleiding (bv met GRI, UN Global Compact en World Business Council for Sustainable Development). Zij is voorzitter van het Expert Panel van de Nationale Transparantiebenchmark (www.transparantiebenchmark.nl), en Vriend van Earth Charter. Daarnaast is/was zij lid en voorzitter van talrijke besturen op het gebied van duurzaamheid, onderzoek en ontwikkeling, waaronder het International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) – een intergouvernementeel onderzoekscentrum in de Hindu Kush Himalaya, de Oversight Board van het Consultative Group of International Agricultural research (CGIAR ), ICARDA, het OECD Business Platform for Inclusive Growth, Daimler (Advisory Board for Integrity and Corporate Responsibility), voorzitter van de OECD Working Party on Women and Development, voorzitter van de OESO Club du Sahel, Wereld Natuur Fonds, Cordaid, en het International Institute of Environment and Ontwikkeling (IIED). Ze bracht vele jaren door in West-Afrika als ontwikkelingsdeskundige (ILO, WFP, USAID en Nederlandse diplomatieke dienst), met de nadruk op de positie van vrouwen, gezondheid, voedselzekerheid en famine early warning. In 2018 kreeg ze een koninklijke onderscheiding voor haar verrichtingen op het gebied van vrouwen en ontwikkeling en andere maatschappelijke zaken. Teresa Fogelberg is ook lid van de adviesraad Nudge en voorzitter van de Jury van de Global Impact Award. Haar website is www.teresafogelberg.com.

Jan Pronk

De VN topconferentie over milieu en ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro gold voor velen als een klaroenstoot. De Koude Oorlog was afgezworen. Voortaan zou in de hele wereld de bestrijding van de armoede gekoppeld aan de bescherming van het leefmilieu de hoogste prioriteit zijn. Ik mocht die conferentie bijwonen en raakte onder de indruk van het nieuwe elan, zowel bij politici als onder jongeren.

Overal werden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Een daarvan was de opstelling van het Earth Charter, een baanbrekende en inspirerende tekst, waarin de principes werden vastgelegd die richting zouden geven aan ons handelen als burgers van de Aarde.

Ik was zijdelings bij het Earth Charter initiatief betrokken, eerst in mijn functies als minister voor Ontwikkelingssamenwerking en minister voor Milieu en later toen ik college mocht geven aan de University for Peace in Costa Rica, waar ook het kantoor van Earth Charter Internationaal is gevestigd. Ruud Lubbers was de drijvende kracht achter het Charter, internationaal zowel als in Nederland. Toen hij stierf heb ik het voorzitterschap van Earth Charter Nederland met volle overtuiging van hem overgenomen, niet alleen als een van zijn voormalige vrienden en strijdmakkers, maar ook als vriend van Earth Charter Nederland.

Zie de bijdragen van Jan Pronk aan de serie dialogen i.s.m. de Worldconnectors over Klimaatactie ( 7 juli 2020) en over Migratie en Vluchtelingen (9 maart 2021).
Een mooie podcast van Earth Charter International om te beluisteren waarin directeur Mirian Vilela in gesprek gaat met Jan Pronk over zijn sleutelmomenten in de VN en internationale politiek, hier te beluisteren.
Een serie van drie podcasts over de politieke idealen van Jan Pronk en positieve acties, is in september 2021 uitgebracht door de Correspondent. Deze is hier te beluisteren.

Frans Versteeg

Het Earth Charter is voor mij in de afgelopen jaren meer en meer gaan leven. Na vele jaren in het internationale bedrijfsleven te hebben gewerkt, ben ik het Earth Charter meer en meer als de samenvatting van mijn levensovertuigingen gaan beleven.

Het levensproces van de Aarde, ons thuis, als uitgangspunt nemen. Zo ‘natuurlijk’ het ook mag klinken, zo ver lijken we er als mensheid in deze tijd van verwijderd te zijn geraakt.

Om die reden vind ik het Earth Charter en de oproep een nieuw begin te zoeken noodzakelijker dan ooit.

Vanuit mijn projecten in de energie- en voedseltransitie ben ik gaandeweg meer en meer gefocust geraakt op water:  Vandaag leven ongeveer 2 miljard mensen met waterschaarste & waterstress. Doen we niets, dan kan dat aantal 5 miljard zijn in 2050. Het op globale schaal transporteren van water zal mijns inziens noodzakelijk worden om grote gebieden en vele ‘Megacities’ te gaan helpen. Via de Groenlandse sjamaan Angaangaq Angakkorsuaq ben ik zo betrokken geraakt bij de uitdaging iets te doen aan/met het smeltende ijs van Groenland.

Behalve waterschaarste zijn er ook de grote uitdagingen met de kwaliteit van ons water. Chemische vervuiling is daar slechts een deel van. Door ons veroorzaakte elektromagnetische vervuiling is ook een groot probleem geworden. Het terugbrengen van water naar zijn ‘natuurlijke structuren’ is mijns inziens essentieel geworden voor onze omgeving en onszelf. Het in de wereld zetten van gevitaliseerd water is voor mij zo een tweede activiteit.

Vanuit mijn HR/organisatieadviespraktijk werk ik met ondernemingen aan nieuw inclusief leiderschap, zodat juist ook vanuit het bedrijfsleven kan worden gebouwd aan organisaties voor de volgende fase van onze bewustzijnsontwikkeling. Het Earth Charter kan aan deze bewustzijnsontwikkeling een wezenlijke bijdrage leveren.

Voor meer informatie, zie de volgende websites: CC Coach en For Good Clean Change.

Dick de Groot

Het leven als leerpad – Niet alleen dat wat ik ervaren heb door te reizen heeft me gevormd. Ook persoonlijke elementen spelen mee, ervaring van winst en verlies, van groei en krimp, van groot worden en klein zijn. Maar bovenal ben ik gevormd door alle mensen die mijn levenspad hebben gekruist en door allen die een eindje met me opgetrokken zijn. Daar horen ontmoetingen in het kader van het Earth Charter ook bij. Bijna 20 jaar geleden ben ik verweven geraakt met ‘ubuntu’: ik ben omdat wij zijn. Ik heb de waarde ontdekt om te leren als gemeenschap, in het belang van ons welbevinden en voortbestaan in harmonie met de natuur.

Gedurende mijn loopbaan heb ik, met grotere en kleinere onderbrekingen, contacten onderhouden met mensen die in andere landen in het onderwijs werkten. Eerst in Zambia, in de jaren ’70 waar ik op een bushschool gewerkt heb. We discussieerden over onderwijsvernieuwing. In de jaren daarna waren het vooral Europese scholen. In Engeland en Schotland ging ik halverwege de jaren negentig op onderzoek uit naar scholen die toen op het gebied van ICT al verder waren dan vele scholen in Nederland nu. En in Portugal naar scholen die heel ver waren op het gebied van kunstonderwijs en met de integratie van speciaal en regulier onderwijs. In 1996 was ik betrokken bij de herstart van de scholen in Rwanda nadat deze bijna twee jaar gesloten waren geweest als gevolg van de genocide. We troffen leeggeroofde scholen, waarvan zeker de helft van de leerlingen wees was. Van 2000 tot 2005 was ik projectleider in drie Zuid-Afrikaanse provincies om scholen te begeleiden bij hun vernieuwingsproces. Ook was ik betrokken bij een heroriëntatie van Palestijnse scholen op het nieuwe leren. Ondertussen keek ik vanuit deze ervaringen naar mijn werk in Nederland, sinds 1993 als (interim) rector op een reeks van scholen, waarvan een aantal prominent prijkt op de lijst van vernieuwingsscholen. Zo’n loopbaan is een reis door paradigma’s. Op grond van de ervaringen in Afrika heb ik een nieuw paradigma bedacht, dat ik ‘communaal constructivisme’ noemde.

Tot op de dag van vandaag vormt ‘ubuntu’ als levensvisie mijn inspiratiebron.

De gemeenschap als leidraad

Communaal constructivisme

Leren als gemeenschap

Heleen de Mooij-Lubbers

IK ZIE JOU – Duurzaamheid begint bij jezelf. Waar maken we werkelijk de verbinding met ons hoofd en hart. De kunst om werkelijk terug te komen bij onze eigen bron en vanuit diep vertrouwen onze werkelijke bijdrage en persoonlijke verantwoordelijkheid te mogen bieden in alle mooie kernwaarden die Earth Charter biedt. Bewustwording wat we met elkaar mogen laten, doen en doorgeven in de aarde die ons is gegeven. Het begint bij jezelf echt zien en de ander echt zien, voorbij gedachten die al zijn gevormd. Voorbij kennis, voorbij woorden, blijf kijken door te mogen zien.

It starts with one !

Hoe mogen en kunnen we anders kijken naar talent in een ieder, in de natuur, in elke cultuur.

Zelf heb ik de zegening dochter te mogen zijn van mijn liefdevolle ouders, mijn vader de heer RFM Lubbers die veel voor Earth Charter met zijn wijsheid heeft mogen betekenen. In mijn jonge jaren heb ik bewust en veel onbewust de wijze woorden van betekenis mogen ontvangen.

Ik ben dankbaar ook hierbij onderdeel te mogen zijn van de “Vrienden van Earth Charter Nederland” en waar wenselijk mijn bijdrage en inspiratie te mogen brengen.

Te mogen brengen in de warme groep mensen en organisaties die zich bewust inzetten voor Earth Charter of enige vorm in de brede mooie visies in duurzaamheid. Vooral hoop ik op pad te gaan met het meer onbewuste veld en met die mensen in gesprek te gaan, te mogen luisteren, de kern aanraken en met elkaar de bewustwording creëren om het verschil te mogen raken.

Hoe is het ook in ons onderwijs gesteld waar we zoveel hebben ontwikkeld vanuit ons denken, zoveel juiste kennis hebben verzameld en zo ook het risico steeds verder weg te zijn van onze bron. Wanneer we gaan ZIEN welke talenten en passies ieder individu in zich heeft, gaat er een wereld open. En wanneer je dat stimuleert, het onmogelijke mogelijk wordt voor iedere student, onze toekomstige leiders.
De maatschappij en het onderwijs is zo ontwikkeld vanuit het denken.

“We zijn zoveel meer dan we denken.“ Hoe kunnen en mogen we emotionele, spirituele intelligentie veel meer inzetten naast de ware cognitieve analyses. Hoe puur kunnen we blijven en de wijsheid met elkaar voortbrengen. Wijsheid voorbij intelligentie. Vanuit authentiek leiderschap ontstaat de intrinsieke motivatie het verschil te mogen raken. “Alles wat je aandacht geeft, groeit.” Hoe bewust geven we onze aandacht in dat positieve verschil dat we met elkaar willen maken?

Vanuit de wijsheid zijn wij allen één en hebben we te zorgen met elkaar, de diverse culturen te omarmen en te respecteren. Het geloof in Liefde delen we.

Voor de duurzame ontwikkeling pleitte mijn vader als vierde pijler voor Pneuma naast de drie P’s:  People, Planet en Prosperity. Spiritualiteit in deze moderne tijd “beyond religions” is van belang. De kunst om verder te kijken, te kijken voorbij het oordeel om het geschenk te mogen zien.

Wat houdt ons tegen om werkelijk te zien? Angst in wat er niet kan of niet gezien mag worden. De moed om te kijken voorbij oude loyaliteit en naar talent en mogelijkheden voorbij de verwachtingen van het systeem of van onze geschiedenis.

De druk van prestatie wordt steeds hoger en we willen ook nu, in maatschappij van veel moeten, ook graag onze verantwoordelijkheden in duurzaamheid overbrengen. Wanneer we beseffen dat we dit vooral mogen is de eerste stap gezet.

Van moeten naar ontmoeten. Van kijken naar zien. Van praten over naar met elkaar doen.

Het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid is van groot belang voor iedereen uit het systeem. Wanneer een ieder hun eigen, ook emotionele verantwoordelijkheid kan nemen is de volgende generatie vrij om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De ruimte en vrije bewustwording te beleven en vanuit zichzelf, zonder strijd, het besef en persoonlijke motivatie te creëren in zijn of haar aandeel voor ons gezamenlijk bestaan.

Eén van de boodschappen van mijn vader luidt: ‘Sterke economie door ecologie’. Respect voor het natuurlijk evenwicht is daarbij belangrijk. Mijn vervolgboodschap luidt: ‘Sterke samenleving door verbinding en natuurlijk evenwicht van hart en hoofd, van IQ en EQ.’ De kracht van kijken door de ogen van ons hart en laten zien dat we zoveel meer zijn!

Het leven gaat door en de tijden dat zijn wij.

‘Wees wie je wilt zijn’. Werkelijk te zijn wie je bent is soms onze grootste uitdaging.

Volg je het pad der verwachtingen, de verwachting hoe het hoort, de belevenis die al eerder is gevormd door (familie) geschiedenis, of volg je het pad vanuit je verlangens, niet om tegendeel te bewijzen, te leven vanuit authentieke kracht.

Vanuit authentieke kracht te mogen ontdekken is het goed om te er varen dat jij het bent die het verschil kan maken dan afwachten dat het verschil of verandering bij de ander of in dat systeem waar jij afhankelijk van bent gemaakt wordt.

Ontdek jouw eigen kwaliteiten en kijk voorbij de regels, voorbij de bedachte eisen, durf je te laten zien, voorbij aan oude loyaliteit.

Om dat verschil te maken, dat te mogen ontdekken wat het geluk vergroot is soms gewoon: stil zijn.

In deze twee woorden Stil en Zijn ligt zoveel betekenis, stil om voorbij het (niet) weten te mogen horen en zien en Zijn in al zijn puurheid om te mogen ontvangen. Ontvang wijsheid voorbij intelligentie. Is dat niet waar werkelijke educatie in duurzaamheid over gaat.

Het was voor mij een eer hierover te mogen spreken in januari jl. bij de Earth Charter Education Conference in Costa Rica. Prachtige ontmoetingen en veel inspirerende wijsheid mogen ontvangen om met elkaar te mogen doorgeven.

Kijken vanuit je eigen kern, vanuit jezelf – geheel in tegenstelling tot kijken vanaf jezelf – naar het grote geheel, volgens mij zorgt dat voor een ultieme vorm van bevrijding. Vrijheid betekent niet alleen vrij zijn, het betekent vooral het recht om het goede te doen. Het goede voortbrengen met elkaar.

Heleen de Mooij-Lubbers – In Eigen Kracht 

What do you want to do ?

New mail

Awraham Soetendorp

Awraham Soetendorp stond aan de voet van het mondiale Earth Charter Initiatief. Hij is lid van de historische Earth Charter Commission

Tekstfragmenten uit de bijdrage van Awraham aan het boek ter herinnering aan Ruud Lubbers:

“De noodzaak van een Handvest waarin de inclusieve, holistische verantwoordelijkheid  van de mensheid voor de Aarde en alle levensvormen uitgedrukt wordt in een duurzaam handelsperspectief werd al decennia gevoeld. De weg werd geëffend door het Brundtland rapport, “Our Common Future”, in 1987. Een indrukwekkende wereld conferentie volgde vijf jaar later in Rio de Janeiro. Een ontwerpresolutie voor een Earth Charter sneuvelde in de vergadering van regeringsleiders, bij gebrek aan consensus. Onder de massaal aanwezige NGO’s, die zoals gewoonlijk op afstand van de vergaderzaal waren gehouden, heerste het gevoel dat wijzelf het heft in handen moesten nemen. Maurice Strong, de Secretaris-Generaal van deze conferentie, nam het initiatief tot de vorming van de Earth Council. Michael Gorbatsjov, die kort daarvoor het presidentschap had moeten opgeven, aanvaardde de uitnodiging om het voorzitterschap van Green Cross te bekleden. Dit verzoek was aan hem gericht door het Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders on Human Survival.

Tijdens een internationale conferentie van deze organisatie over het milieu, gehouden in Moskou in 1990, had Gorbatsjov als president tijdens zijn slottoespraak in het Kremlin een oproep gedaan tot vorming van een Green Cross organisatie.

Zoals Red Cross zich inzet voor de gezondheid en veiligheid van mensen, dient Green Cross zich in te zetten voor de gezondheid en veiligheid van de Aarde.

Bij terugkomst in Nederland ontving Ruud Lubbers Erica Terpstra en mij die bij de wording van Green Cross betrokken waren. Ruud heeft bij mijn afscheid als fungerend Rabbijn van Den Haag met karakteristieke humor over deze ontmoeting gesproken. Wanneer een Rabbijn die zo lang streed voor rechten van Joden in de Sovjet Unie en de liberale Erica zich ontpopten als medestanders van Michael Gorbatsjov, hoe kon hij dan medewerking weigeren.

Ruud, die zo dicht stond bij het streven van Brundtland, zag de mogelijkheid om in wat hij al beschouwde als de laatste periode van zijn premierschap de verbinding te leggen tussen idee en daad. En dit handwerk was hem zo toevertrouwd. Eerst ging  het razend snel. Hij zegde steun toe voor Green Cross, en stuurde het proces tot samenwerking met de Earth Council. Gorbatsjov werd enkele maanden later voor het eerst in Nederland ontvangen als kersverse president van het in Kyoto opgerichte Green Cross. Het door hem geïnstigeerde onderzoek wees snel uit dat de bundeling van krachten van beide organisaties mogelijk zou maken.

Dat hevige proces nam wel vijf jaar in beslag en tot het laatste ogenblik bleef het spannend. In de vroege ochtend na de afsluiting van de laatste vergadering voor de persconferentie in het UNESCO gebouw in Parijs, in juni 2000, durfde Steven Rockefeller, de begenadigde voorzitter van de Earth Charter Commission, de eerste zin van de preambule: “We stand at a critical moment in human history”, te veranderen in “We stand at a critical moment in Earth’s history”. Een treffende illustratie van de openheid welke betracht werd voor het voortschrijdend inzicht. In juni 2000 mochten we het Earth Charter in het Vredes Paleis aanbieden aan Koningin Beatrix.

 

 

Het Earth Charter is niet in steen gehouwen. Het is een levend organisme. Het zinderend gevoel van eenheid in verscheidenheid. De laatste woorden van het Earth Charter, the joyful celebration of life, drukken wel de essentie uit van het oerverlangen van de ziel, die belichaming vond in het Earth Charter. Juist in de prachtige diversiteit van culturen en levensvormen wordt zichtbaar dat wij één  menselijke familie en één Aardse gemeenschap zijn, met een gemeenschappelijk doel. En dat verschaft ontembare vreugde”