Peter Akkerman

Peter Akkerman (1993) is een van de schrijvers van het Nationaal Milieuprogramma. Hij heeft een achtergrond in diplomatie en veiligheidsvraagstukken. Na een start bij Buitenlandse Zaken, maakte hij de overstap naar duurzaamheid. Vrede en veiligheid zijn belangrijk, maar een leefbare Aarde is de randvoorwaarde.

Het aanpakken van biodiversiteitsverlies, de klimaatcrisis en milieuvervuilingen zijn de uitdagingen van onze tijd, en daar zet Peter zich vol passie voor in. Peter werkt graag met jongeren en is oprichter van de Jongerenmilieuraad, voorzitter van de stichting Bos dat van zichzelf is en bedenker van Serendicity, de app om steden te vergroenen (in ontwikkeling).

Ook is hij een van de organisatoren van het Symposium 50 jaar milieubeleid (2021) en de Nationale Milieudag 2022 – Grenzen aan de groei. Daarnaast is Peter een creatieveling met duizenden ideeën, liefhebber van het goede gesprek, groot geschiedenis fan en dierenvriend met een groot hart voor de natuur.

 

Alexander van den Buuse

Het verder ontwikkelen van je eigen leiderschap gericht op wat goed is voor de Aarde vanuit de fundamentele waarden en principes die zorgdragen voor een rechtvaardige, duurzame vreedzame Aarde. Denken en handelen vanuit ‘eco-system’ bewustzijn waarin de ‘community of life’ oftewel het welbevinden van alles wat leeft centraal staat.

Vanuit de door Earth Charter geboden principes verwacht ik verder te komen in het ontdekken van en richten op wat werkelijk belangrijk is. En ook de juiste bewoordingen te vinden om dit uit te kunnen leggen bij het creëren van bondgenoten. Ik voel mij vooral aangesproken door de principes van ecologische integriteit.

In 2018 nam ik deel aan de expeditie voor MVO Managers op Nyenrode onder leiding van o.a. Andre Nijhof en Lucas Simons. Voor mij een absolute mind-changing ervaring. Van daaruit schreef ik als co-auteur mee aan ‘Changing the Game’ en nam ik vervolgens Kees Boot, de eigenaar van ingenieursbureau BOOT waar ik werk, mee naar de 5-daagse training over dit onderwerp op Nyenrode.

Bij BOOT, welke op zich al een absolute changing the game in de praktijk is, heb ik nu de kans om ons uitgebreide MVO activiteiten programma meer gestuurd onder te brengen in het 5-jaren plan door het te relateren aan de SDG’s.

Hiervoor doe ik onderzoek, ontdek veel programma’s op het gebied van SDG gerelateerde sturing en werk ik nu aan een programma niet alleen vanuit het bedrijf maar vooral vanuit de mens in het bedrijf. Ik zoek daarbij naar wat ik noem SDG18, Mindset, in mijn optiek een voorwaarde voor echte participatie, draagvlak en succes.

Hierbij maak ik verder ook gebruik van programma’s als ‘100 Months to Change’ van o.a. Charlotte Extercatte die ik ook op Nyenrode leerde kennen en Matzzi, een partner welke je helpt je eigen intrinsieke duurzame kracht en motivatie te ontdekken en weer te geven in SDG’s.

Privé ben ik hiernaast bestuurslid van Stichting Global Goals Oss waar wij de SDG’s steeds verder onder de aandacht krijgen van vrijwilligers, onderwijs, burgers, de politiek en het bedrijfsleven. Ook hier speelt oprechte en intrinsieke connectie in alle mogelijke variëteiten een grote rol in de zoektocht naar boeien en binden op basis van echte waarden. Zo helpen wij bijvoorbeeld de politieke partijen met het inrichten van hun programma’s rond de SDG’s en organiseren wij het debat met vooral jongeren hierover. Of weten wij met SDG labels verschillende vrijwilligers aan elkaar te verbinden en te versterken.

Werkgebied: het rond maken van de cirkel van circulariteit en inclusiviteit vanuit Cirkelstad, BuroBOOT, Insert en Living Lab Circular Foodvalley.

 

Gerrien Anbeek

Door een Community Leadershipcursus waar met de SDG doelen en uitgangspunten van het Earth Charter werd gewerkt ben ik met het Earth Charter in aanraking gekomen. Mijn persoonlijke bijdrage richt zich bijvoorbeeld op de SDG- en Earth Charterdoelen gendergelijkheid en armoedebestrijding via mijn bestuursfunctie bij de VVAO, een vereniging voor hoger opgeleide vrouwen die zich sterk maakt voor empowerment en als commissielid Brede Welvaart VNO-NCW.
Het Earth Charter pillar III Social and Economic Justice sluit prachtig aan bij mijn persoonlijke passie voor het universeel basisinkomen, wat door digitale transformatie een hernieuwde kans krijgt voor het verminderen van mondiale ongelijkheid. Om bovenstaande redenen en de actualiteit van de klimaatcrisis, vluchtelingen(migratie)crisis en digitale transformatie als hefboom voor armoedebestrijding is het Earth Charter mijns inziens relevanter dan ooit. Het zijn belangrijke gebieden waarop ik het verschil wil maken.
Mijn hele werkzame leven speelt zich af in het internationale bedrijfsleven; als trainee bij Rabobank, global director en expat bij KPMG Consulting, associate director bij EY en interim-directeur bij global corporates. De laatste 10 jaar ben ik mij daarnaast als commissaris gaan richten op stichtingen in de goede doelen- en semipublieke sector en op social enterprises. Ik begeleid leiderschapstrajecten, digitale transformatie van HR en cultuurveranderingen bij organisaties. Bij mijn (voormalige) werkgevers en klanten spelen Sustainable Development Goals een belangrijke rol in het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verduurzaming is geïntegreerd in hun bedrijfsvoering en ik lever daaraan een actieve bijdrage. Mijn ondersteuning van het Earth Charter en de SDG-doelen door een inclusieve aanpak en visie op digitale transformatie en innovatie ten behoeve van Brede Welvaart maakt hier een
toekomstbestendig onderdeel van uit.

Voor meer informatie, zie de volgende websites: gerrienanbeek.com en Ga Ervoor!
Business & Board Services.

“It is more noble to give yourself completely to one individual than to labor diligently for
the salvation of the masses” – Dag Hammarskjöld

Shweta Kaushik

Het Earth Charter heb ik goed leren kennen bij het Centre for Environmental Education, Earth Charter Affiliate in India. Daar heb ik enkele jaren gewerkt en bijgedragen aan het Earth Report over SDG 5 (Empowerment of Women and Girls). Een mooi concept waaraan bij CEE ook werd gewerkt is de Handprint, onze positieve bijdrage aan het verkleinen van onze ecologische en sociale voetprint.
Mijn passie is rechtsfilosofie. Momenteel doe ik onafhankelijk onderzoek naar mediation in India in relatie tot ‘access to justice’, waarover ik graag wil publiceren.
Ik ben juriste en onafhankelijk onderzoeker.
De komende periode werk ik samen met het Earth Charter en Worldconnectors team aan het nieuwe initiatief ‘Verbind een Politicus‘.

In Memoriam – Gerben van Straaten

Op 28 april 2021 is Gerben van Straaten overleden op 59 jarige leeftijd. Onverwacht en veel te vroeg. Gerben was geïnspireerd door het Earth Charter en vertaalde de waarden en principes van het handvest naar zijn werkveld; stedelijke ontwikkeling. Gerben was oprichter van Walas en zijn collega’s schreven een mooi bericht ter nagedachtenis aan Gerben.

De volgende tekst schreef Gerben waarin hij zich op deze website voorstelde als Earth Charter Vriend:

‘Steden zijn een zeer belangrijk onderdeel van een wereldwijde samenwerking die zorg draagt voor de Aarde, voor de hele ‘community of life’. Earth Charter Cities hebben gevoel voor de gevaren en de zwakheden van onze systemen en zijn bereid om substantiële veranderingen teweeg te brengen in onze waarden, instituties en onze manier van leven’ – uit Earth Charter Cities Manifesto.

“Soms neemt je leven een onverwachte, positieve wending. Dat overkwam me in de jaren ’90, toen ik in Canada aan duurzame steden werkte en de geweldige inspiratie van Jane Jacobs mocht meemaken. Steden gaan niet primair over gebouwen en infrastructuur, maar over mensen en hun welzijn. Jane Jacobs wordt wel de moeder van het ‘Vancouverisme’ genoemd. De stadsontwikkeling van Vancouver in de jaren ’90 and ’00 wordt als een voorbeeld genoemd voor duurzame impulsen en ‘sustainable communities’. Ik had het geluk me daarin te mogen bewegen. Ik merkte daarna echter ook hoe moeilijk het is om structurele veranderingen in andere steden teweeg te brengen.

In 2008 kwam ik tijdens het congres ‘No Guts no Glory’ in aanraking met het Earth Charter. Ik werd er meteen door gegrepen en zag het nut en de noodzaak voor steden. Vooral de ethische basis om naar een zorgzame en duurzame toekomst voor iedereen te komen is belangrijk. En steden zullen daarin een erg belangrijke rol gaan spelen. We hebben een bron nodig, een allesomvattende inspiratie om onze keuzes te maken. Ecologisch, economisch, sociaal en cultureel.

Op het Earth Charter+10 evenement in het Vredespaleis mocht ik het Earth Charter Cities Manifesto lanceren. Het bundelt alle principes van Earth Charter en belangrijke tools voor stedelijke duurzaamheid van Jane Jacobs en principes van ‘Place Making’ en fair business. Walas wil met haar Earth Charter Cities project actionable zijn en toepassingsgericht. Gedreven en geïnspireerd door het Earth Charter hopen we tot continue verbetering van duurzaamheid te komen: Inspire to Improve. En steden spelen een cruciale rol in het globale welbevinden van mensen en de Aarde. Het is een persoonlijke droom om daar een kleine bijdrage aan te kunnen leveren. Een groter effect is te bereiken door samenwerking en het inspireren van anderen. Wat een eer om daarin met het Earth Charter te kunnen werken.

Gerben van Straaten, owner of Walas Concepts

Whenever and wherever societies have flourished and prospered rather than stagnated and decayed, creative and workable cities have been at the core of the phenomenon….. Decaying cities, declining economies, and mounting social troubles travel together. The combination is not coincidental’ – Jane Jacobs

Earth Charter Cities

Lees hier een mooi verhaal op de Earth Charter International website over Earth Charter Cities in Canada en de betrokkenheid van Gerben hierbij.

 

Jessica den Outer

De huidige tijd vraagt om een nieuwe aanpak. Ik pleit voor een juridische emancipatie van de (rest van de) Natuur. Bossen, rivieren, zeeën en andere niet-mensen zouden rechtspersonen moeten zijn. Mijn hart ligt dan ook vooral bij de Earth Charter principes voor ecologische integriteit.

”Bescherm en herstel de ongeschonden staat van de ecologische systemen op Aarde, met speciale aandacht voor de biologische diversiteit en de natuurlijke processen die het leven in stand houden.” 

Wij mensen hebben een verantwoordelijkheid voor het waarborgen van het welzijn van huidige en toekomstige generaties van alle levensvormen op Aarde. Daarom sta ik op, voor de rechten van de Natuur. Voor een bos, een rivier of een berg. Als bedrijven rechten kunnen hebben, waarom de Natuur dan niet? Grootschalige beschadiging, vernietiging of het verlies van ecosystemen zie ik als ecocide – een misdrijf. Door de belangrijke kernwaarden in het Earth Charter uit te dragen, kunnen wij samen het verschil maken.

Vriend sinds april 2021

Vakgebied: ecocentrisch recht (rechten voor de Natuur)

Interesses: surfen, vulkanen beklimmen, lezen, reizen

Beschrijving: Jessica den Outer is een Meester in internationaal milieurecht en is werkzaam als consultant, schrijfster en spreker op het gebied van rechten voor de Natuur. In 2019 werd ze erkend als een van de jongste ‘Earth-centered law’ experts door het Harmony with Nature-programma van de Verenigde Naties. Jessica’s missie is om mensen in Nederland te inspireren door de wereldwijde ontwikkelingen in juridische emancipatie van de Natuur.

Projecten die mij inspireren:

Danny Vader en Hélène van Engelen

The Earth Charter provides a beautiful foundation how we can live in respect and peace with all life. With this it gives a practical way to embody, understand and grow as an individual as well as a group or even society.
Due to our interest in leadership and consciousness, we developed a wheel of conscious growth based on for the good of all and to support all life. We feel the leaders are the steppingstones to the future. This means that they are willing to carry themselves and their environment and community towards a sustainable future.
The form of deep listening we teach leaders really helps not only to understand your community but also the land the Earth herself by listening to her voice and acting accordingly. We bring in the voice of nature in leadership.
An important source for wisdom based leadership is our contact with indigenous peoples. Through our sustainable cooperation with Elders (Wisdom-keepers) from, among others, North American tribes, we continue to deepen our intuition, knowledge and experience. We have made much of this wisdom accessible in a practical way in our trainings and training materials.
In Magic Entrepreneurship we teach leaders and professionals how to be more connected and have a sustainable base to conduct their business.
We also teach and supervise at the SGLA (Sustainable Global Leadership Academy).
Our training through the Fire Keeper Acadamy supports and evolves the indigenous knowledge of heart-based consciousness. The heart is the seat of the fire keeper of each and every being. This is where consciousness grows and creates a future. As we return to a heart connected society.

Ellen van Reesch

Zelfstandig adviseur op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDGs) en (lokaal) bestuur en omgevingsbeleid voor duurzame ontwikkeling; focus op een waardevolle en inclusieve leefomgeving, versterking van natuur en landschap en duurzame landbouw.

Mede-initiatiefnemer en auteur van het eerste SDG Spotlight Rapport Nederland, gelanceerd op 1 maart 2021. Het rapport “De vrijblijvendheid voorbij” gaat over de Nederlandse inzet voor SDG 10, Verminderde Ongelijkheden en SDG 15, Leven op het land.

 

Meindert Brouwer

Schrijver en uitgever

In de Preambule van het Earth Charter staat: ‘(…) Om vooruit te gaan, dienen wij te erkennen dat wij temidden van een schitterende verscheidenheid aan culturen en levensvormen één menselijke familie vormen en één Aardse gemeenschap met een gemeenschappelijke bestemming. Wij moeten ons verenigen om een duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de volkeren van de Aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.’

Deze zinnen zijn mij uit het hart gegrepen. Het is fijn om deel uit te maken van een groep gelijkgestemde mensen die zich daar ook door laten inspireren.

Het is geweldig om te beseffen dat overal in de wereld, in alle landen, elke dag van het jaar mensen zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en voor behoud en herstel van de natuur. We zijn met velen en dat te weten geeft hoop, moed en energie.

Er is zoveel moois. Tussen mensen. In de natuur.

Zelf richt ik mij op het verder brengen van kansen en oplossingen voor behoud en herstel van natuur. Als onafhankelijk schrijver en uitgever maak ik daar internationale boeken over.

Het is goed te weten dat in het economisch establishment het besef groeit dat financieel kapitaal is gebaseerd op natuurlijk kapitaal en dat behoud en herstel van natuur de basis vormen voor welzijn. Sociale rechtvaardigheid en gelijkheid in verdeling van inkomen en kansen zijn voor behoud en herstel van natuur van groot belang.

Teresa Fogelberg

Teresa Fogelberg is actief lid van het bestuur van St. SBI – Earth Charter Nederland. Zij was de afgelopen 15 jaar mede-oprichter en plaatsvervangend Chief Executive van het Global Reporting Initiative – ’s werelds grootste duurzaamheidsstandaard voor bedrijven. Opgeleid als antropoloog van Zweeds-Nederlands-Finse afkomst heeft ze meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid, met name op het gebied van vrouwenrechten, mensenrechten, en klimaatverandering, impact en evaluatie, ESG meting en verslaglegging, sociale innovatie en multistakeholder organisatie en dialoog.  Zij was onder meer Nationaal Directeur Klimaatverandering en hoofd van de Nederlandse Delegatie bij het VN-kader Verdrag inzake klimaatverandering, belast met twee voorzitterschappen van de Conferentie van de Partijen (COP). Ze bekleedde topfuncties bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en VROM met als focus vrouwenrechten, klimaatverandering en wetenschappelijk onderzoek. Gedurende haar carrière creëerde ze veel nieuwe initiatieven en organisaties, waaronder sociale impactmodellen, vrouwenrechten coalities, MVO- en SDG-bedrijfsinstrumenten en strategische begeleiding (bv met GRI, UN Global Compact en World Business Council for Sustainable Development). Zij is voorzitter van het Expert Panel van de Nationale Transparantiebenchmark (www.transparantiebenchmark.nl), en Vriend van Earth Charter. Daarnaast is/was zij lid en voorzitter van talrijke besturen op het gebied van duurzaamheid, onderzoek en ontwikkeling, waaronder het International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) – een intergouvernementeel onderzoekscentrum in de Hindu Kush Himalaya, de Oversight Board van het Consultative Group of International Agricultural research (CGIAR ), ICARDA, het OECD Business Platform for Inclusive Growth, Daimler (Advisory Board for Integrity and Corporate Responsibility), voorzitter van de OECD Working Party on Women and Development, voorzitter van de OESO Club du Sahel, Wereld Natuur Fonds, Cordaid, en het International Institute of Environment and Ontwikkeling (IIED). Ze bracht vele jaren door in West-Afrika als ontwikkelingsdeskundige (ILO, WFP, USAID en Nederlandse diplomatieke dienst), met de nadruk op de positie van vrouwen, gezondheid, voedselzekerheid en famine early warning. In 2018 kreeg ze een koninklijke onderscheiding voor haar verrichtingen op het gebied van vrouwen en ontwikkeling en andere maatschappelijke zaken. Teresa Fogelberg is ook lid van de adviesraad Nudge en voorzitter van de Jury van de Global Impact Award. Haar website is www.teresafogelberg.com.