Tag Archief van: KIT

Het eerste SDG House van Nederland bij KIT

Bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), waar Worldconnectors sinds kort gevestigd is, zal het eerste SDG House ter wereld worden gelanceerd, tijdens de SDG Impact Summit op 25 september 2017. Dit initiatief wordt ondersteund door verschillende Worldconnectors: Mark Schneiders, Floor van Uhm, Herman Mulder, Hugo von Meijenfeldt, Rosalie de Bruijn en Maresa Oosterman. Wat is het SDG House? En wat moet het opleveren? Stagiair Eveline Winkel en ging hierover in gesprek met Worldconnectors Mark Schneiders en Floor van Uhm.


Tijdens de SDG Impact Summit op 25 september 2017 wordt bij KIT het eerste SDG House in Nederland geopend, twee jaar na de aanname van de Sustainable Development Goals (SDGs) door de VN in New York. In het gebouw huist de organisatie KIT Royal Tropical Institute, een onafhankelijk kennisinstituut dat haar kennisactiviteiten focust op gezondheidszorg en duurzame economische ontwikkeling, met gender als doorsnijdend thema. Momenteel huisvest het KIT-gebouw ook 48 andere organisaties die allemaal bijdragen aan een duurzame wereld onder één dak. De lancering van het SDG House toont KIT’s ambitie om naast een instituut dat zelf kennis genereert ook steeds meer een forum en ontmoetingsplaats te worden zijn voor andere kennisdragers op het gebied van de SDGs.

Samenwerking tussen sectoren
Worldconnectors Mark Schneiders en Floor van Uhm zijn vanaf het begin nauw betrokken bij het opzetten van het SDG House, oorspronkelijk een idee van Worldconnector Herman Mulder. Hij zegt hierover: “SDGs zijn van ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal: ondernemerschap en samenwerking zijn essentieel. Deze gedachte is al aanwezig in het KIT, en nu willen we meer: het SDG House (en de ervaring) creëren.” Floor is van mening dat, om de SDGs in 2030 te bereiken, samenwerking nodig is tussen organisaties uit alle sectoren. Mark, afkomstig uit het bedrijfsleven, onderstreept het belang van samenwerking tussen bedrijven en de ontwikkelingssector: “De SDGs zijn universeel, gelden voor iedereen en zullen ook door alle sectoren moeten worden uitgevoerd.”

De locatie
Het KIT is een historisch gebouw in een van de meest multiculturele wijken van Amsterdam. Dit is volgens Mark en Floor de uitgelezen plek om de SDG House ambitie te realiseren. Het KIT heeft een enorme transformatie ondergaan de afgelopen jaren. Floor: “Het KIT is een innovatieve plek geworden waar veel jonge ondernemers en SDG-gerelateerde initiatieven zijn gehuisvest.” Mark vult aan: “Het KIT is een open plek waar vooruitstrevende organisaties samenwerken aan duurzame ontwikkeling.”

De community
De organisaties die vanuit het KIT werken zijn enthousiast over het SDG House. Er is veel animo onder de huurders om het werk wat zij doen aan elkaar te linken en zo meer samen te werken om de SDGs te realiseren. Het opbouwen van en draagvlak creëren voor een multi-sectorale community is voor het SDG House, net zoals voor de Worldconnectors, erg belangrijk. Mark: “Samenwerking tussen de organisaties binnen onze SDG House community is cruciaal om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van de doelen.” Floor vult aan: “De lancering van het SDG House op 25 september is pas het begin. We willen van ons prachtige pand aan het Oosterpark dé hotspot voor de SDGs in Nederland maken!”.

Tijdens de SDG Impact Summit op 25 september zal het SDG House officieel gelanceerd worden. Voor de agenda van dit event, klik hier.