Tag Archief van: SDG House

Twee maanden na de lancering: Worldconnectors Mark Schneiders en Floor van Uhm over het SDG House

Het is nu iets meer dan twee maanden geleden dat het SDG House gelanceerd is tijdens de SDG Impact Summit op 25 september bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Hoe wordt teruggekeken op de lancering? Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd binnen het SDG House? En wat staat er op de planning voor 2018? Stagiair Eveline Winkel sprak hierover met Worldconnectors Mark Schneiders en Floor van Uhm.

 

 

Succesvolle opening

Op 25 september 2017 is het SDG House officieel geopend in het KIT in Amsterdam. Mark Schneiders en Floor van Uhm zijn tevreden over de lancering. Tijdens de lancering heeft het SDG House veel media aandacht ontvangen. Ook de adoptie van de Sustainable Development Goals (SDGs) door Kamerleden is niet onopgemerkt gebleven en recent benoemd door de nieuwe Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag. Mark: “Het SDG House speelt dus ook in op de behoefte om op politiek niveau aan de slag te gaan met de duurzame ontwikkelingsdoelen.” Floor: “Ook Mark Rutte heeft de SDGs genoemd als één van de drie topprioriteiten waar Nederland zich in 2018 als tijdelijk lid van de Veiligheidsraad op gaat richten.”

Opening SDG House. Foto: Branko de Lang

Positieve ontwikkelingen

De afgelopen twee maanden is er binnen het SDG House veel gebeurd.  Mark en Floor laten weten dat ze door verschillende organisaties zijn benaderd om samen te werken aan de doelen. Mark: “We merken dat er veel vraag is naar een fysieke ruimte om samen aan de SDGs te werken.” Ook binnen het SDG House wordt sinds de lancering in toenemende mate samengewerkt door de bewoners. In het gebouw huist de organisatie KIT Royal Tropical Institute, een onafhankelijk kennisinstituut dat haar kennisactiviteiten focust op gezondheidszorg en duurzame economische ontwikkeling, met gender als doorsnijdend thema. Daarnaast huisvest het KIT-gebouw ook 50 organisaties die allemaal bijdragen aan een duurzame wereld. Er zijn de afgelopen maanden verschillende community meetings georganiseerd waarbij de SDG House inwoners elkaar beter hebben leren kennen, in kaart is gebracht op welke SDGs de organisaties werken en hoe samen kan worden opgetrokken in het realiseren van de doelen. Floor: “De afgelopen twee maanden hebben we dus vooral aan ‘SDG 17: Partnerschappen voor de doelen’ gewerkt. Dit is heel belangrijk, want samenwerking is cruciaal om alle doelen te behalen in 2030.”

Volgend jaar

Mark en Floor hopen dat er volgend jaar een aantal concrete projecten worden uitgevoerd door de SDG House community. Floor: “De community wordt nu opgebouwd, mensen leren elkaar kennen en zijn samenwerking op de verschillende doelen aan het verkennen.”  Verder is het de bedoeling dat het SDG House komend jaar naast een fysieke ontmoetingsplaats ook een online community wordt, met een internationale focus.  Mark: “Er bestaat nu een SDG House community software, maar deze is op dit moment alleen intern beschikbaar en wordt komend jaar uitgebreid naar mensen en organisaties van buiten het KIT. Op deze manier wordt het makkelijker om externe samenwerking voor projecten te organiseren, oproepen te plaatsen en bijeenkomsten te organiseren”. Ook Café de Tropen en Amsterdam Tropen Hotel doen mee met het SDG House. Mark: “In 2018 zullen zij een nog duurzamer assortiment aanbieden en de mogelijkheid aan partijen bieden om specifieke SDG borrels te organiseren”.

Over samenwerking met Worldconnectors zijn Mark en Floor enthousiast. Floor: “Het SDG House functioneert een beetje zoals Worldconnectors. Er vindt veel samenwerking plaats tussen organisaties uit verschillende sectoren”. Mark: “Er zijn ook verschillende Worldconnectors direct betrokken bij het SDG House. Voor wie interesse heeft: alle Worldconnectors zijn welkom om mee te denken en aan te sluiten bij onze groeiende SDG House community.”

Klik hier voor een video over het SDG House.

 

Het eerste SDG House van Nederland bij KIT

Bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), waar Worldconnectors sinds kort gevestigd is, zal het eerste SDG House ter wereld worden gelanceerd, tijdens de SDG Impact Summit op 25 september 2017. Dit initiatief wordt ondersteund door verschillende Worldconnectors: Mark Schneiders, Floor van Uhm, Herman Mulder, Hugo von Meijenfeldt, Rosalie de Bruijn en Maresa Oosterman. Wat is het SDG House? En wat moet het opleveren? Stagiair Eveline Winkel en ging hierover in gesprek met Worldconnectors Mark Schneiders en Floor van Uhm.


Tijdens de SDG Impact Summit op 25 september 2017 wordt bij KIT het eerste SDG House in Nederland geopend, twee jaar na de aanname van de Sustainable Development Goals (SDGs) door de VN in New York. In het gebouw huist de organisatie KIT Royal Tropical Institute, een onafhankelijk kennisinstituut dat haar kennisactiviteiten focust op gezondheidszorg en duurzame economische ontwikkeling, met gender als doorsnijdend thema. Momenteel huisvest het KIT-gebouw ook 48 andere organisaties die allemaal bijdragen aan een duurzame wereld onder één dak. De lancering van het SDG House toont KIT’s ambitie om naast een instituut dat zelf kennis genereert ook steeds meer een forum en ontmoetingsplaats te worden zijn voor andere kennisdragers op het gebied van de SDGs.

Samenwerking tussen sectoren
Worldconnectors Mark Schneiders en Floor van Uhm zijn vanaf het begin nauw betrokken bij het opzetten van het SDG House, oorspronkelijk een idee van Worldconnector Herman Mulder. Hij zegt hierover: “SDGs zijn van ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal: ondernemerschap en samenwerking zijn essentieel. Deze gedachte is al aanwezig in het KIT, en nu willen we meer: het SDG House (en de ervaring) creëren.” Floor is van mening dat, om de SDGs in 2030 te bereiken, samenwerking nodig is tussen organisaties uit alle sectoren. Mark, afkomstig uit het bedrijfsleven, onderstreept het belang van samenwerking tussen bedrijven en de ontwikkelingssector: “De SDGs zijn universeel, gelden voor iedereen en zullen ook door alle sectoren moeten worden uitgevoerd.”

De locatie
Het KIT is een historisch gebouw in een van de meest multiculturele wijken van Amsterdam. Dit is volgens Mark en Floor de uitgelezen plek om de SDG House ambitie te realiseren. Het KIT heeft een enorme transformatie ondergaan de afgelopen jaren. Floor: “Het KIT is een innovatieve plek geworden waar veel jonge ondernemers en SDG-gerelateerde initiatieven zijn gehuisvest.” Mark vult aan: “Het KIT is een open plek waar vooruitstrevende organisaties samenwerken aan duurzame ontwikkeling.”

De community
De organisaties die vanuit het KIT werken zijn enthousiast over het SDG House. Er is veel animo onder de huurders om het werk wat zij doen aan elkaar te linken en zo meer samen te werken om de SDGs te realiseren. Het opbouwen van en draagvlak creëren voor een multi-sectorale community is voor het SDG House, net zoals voor de Worldconnectors, erg belangrijk. Mark: “Samenwerking tussen de organisaties binnen onze SDG House community is cruciaal om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van de doelen.” Floor vult aan: “De lancering van het SDG House op 25 september is pas het begin. We willen van ons prachtige pand aan het Oosterpark dé hotspot voor de SDGs in Nederland maken!”.

Tijdens de SDG Impact Summit op 25 september zal het SDG House officieel gelanceerd worden. Voor de agenda van dit event, klik hier.