Verslag Round Table 15 Juni 2020

Worldconnectors Round Table
15 Juni 2020
Verbinden met Impact/ Connection Support

Tijdens deze Round Table gingen we in verbinding met onszelf, de ander en de wereld. De belangrijke doelstellingen van deze bijeenkomst zijn dat we na afloop beter weten waar verschillende mensen mee bezig zijn, onze verbindings-skills hebben verbeterd en inzien hoe we elkaar beter kunnen helpen om onze commitments te bereiken.

Inleiding
Worldconnectors zijn committed connectors die werken aan een betere wereld. Ieder op een eigen manier, vanuit eigen generatie, met eigen inhoud en eigen uitdagingen. De Round Table Connection Support was erop gericht dat we elkaar helpen om onze en elkaars ambities te versterken en impact te vergroten. We deden dit in 3 stappen:

 1. Connect to self
 2. Connect to others
 3. Connect to the planet

Met elkaar gingen we aan het werk. Dit deden we met de belofte dat alles wat tijdens de bijeenkomst gebeurde en werd verteld vertrouwelijk werd behandeld, tenzij we elkaar expliciete toestemming gaven om het te delen. De theorieën zijn gebaseerd op Theory U en onze agenda is gebaseerd op de SDGs.

I. Connect to Self
Tijdens de bijeenkomst stond leiderschap skills of leiderschapsuitdaging centraal. Deze eerste keer gingen we werken aan misschien wel het mooiste instrument dat we al in huis hebben; luisteren. We gingen aan de slag met deep-listening, en deep-listening heeft alles te maken met de vragen die we stellen.

Oefening
Er werd een voorbeeld luisterronde gehouden om de verschillende lagen van deep-listening aan te tonen. In de volgende link is de pdf te zien, waarin de verschillende niveaus van luisteren worden uitgelegd. Er werd vervolgens aan de deelnemers gevraagd om mee te doen aan een oefening.

Er zijn vier niveaus van Listening die zijn besproken en de vragen die daarbij horen:

 • Luisteren vanuit gewoonte: luisteren vanuit het eigen referentiekader, vanuit wat je al weet, je zoemt in op onjuistheden. Het resultaat is de bevestiging van wat je al weet en je ervaart weerstand tegen het nieuwe. Je vraagt naar bevestiging van jouw bestaande kennis, ontkracht de informatie door het poneren van stelligheden, of kaapt het gesprek door eigen verhaal.
 • Luisteren naar nieuwe feiten: nieuwe informatie valt je op, je hoort wat nieuws. Het resultaat is dat je iets anders hoort dan wat je al weet of verwacht te horen. Je vraagt door over hoe het precies in elkaar zit. Je toets aan je eigen kennis en ervaring.
 • Luisteren vanuit empathie: je luistert vanuit de ander, je probeert je te verplaatsen in de positie van de ander. Je zoekt/ ervaart/ voelt een emotionele verbinding. Je vraagt naar de emotie en belang van de informatie voor de ander. Je deelt eigen emoties en toont empathie.
 • Luisteren naar wat wil ontstaan: dit is van belang voor het luisteren binnen en met een groep. Je zoekt de verbinding naar de toekomst die voor ons verschijnt, de toekomstige mogelijkheden en de toekomstige zelf. Naar wie je werkelijk bent. Je stelt geen vragen meer, je deelt de inspiratie die bij je opkomt en laat je inspireren door de ander. Goed luisteren zorgt ervoor dat je nieuwe inzichten krijgt.

De eerste vraag die werd gesteld is of men een recent voorbeeld wilde opschrijven waar ze de tweede vorm van luisteren hebben ervaren. Terugkomende onderwerpen waren o.a.: actief luisteren, wederzijds respect, intern conflict onder ogen komen te zien, verrijkend gesprek met andere perspectieven.

De tweede vraag die werd gesteld: hoe hervatten we het leven na corona?

Sommige deelnemers hadden al een heel duidelijk beeld van wat ze willen gaan doen, terwijl anderen dit nog niet voor ogen hebben, maar wel enthousiast zijn over opkomende projecten. Dit leidde tot een heel open gesprek, niet alleen over na corona, maar ook over toekomstige projecten, waarin het inlevingsvermogen van de luisteraars in de verhalen van de verteller werd benadrukt. Het ging meer over het bespreken van gevoelens, als een gevolg van de empathie die de luisteraar toepast naar behoeven van de spreker.

De derde vraag die gesteld werd aan de deelnemers is of men ze manieren konden bedenken waardoor je van niveau kan wisselen. Voorbeelden van vragen die werden genoemd waren o.a.: Wat is je doel? Wat is je verlangen? Wat houdt je tegen? Wanneer voel je je in je kracht gezet? Hoe ziet dat er, in jouw ogen, uit?

Black Lives Matter en Worldconnectors
Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen rondom Black Lives Matter en de antiracistische bewegingen die nu over de gehele wereld opkomen, werden de Worldconnectors opgeroepen om ook naar onszelf en onze privileges te kijken. Wanneer we naar onszelf toegaan en vragen aan onszelf stellen, moeten wij ons ook verhouden tot anderen en veranderingen in ons bewustzijn versterken. Dit moet ervoor zorgen dat ons gevoel en onze energie voor verandering gaat leiden.

II. Connect to Others
Vervolgens werd het tweede deel van de Round Table gestart. Worldconnectors werkt met een buddy systeem. Dat betekent dat we ervoor willen zorgen dat iedereen binnen de Vereniging een ‘maatje’ heeft om samen te groeien. Buddy’s die elkaar al hebben gevonden werden elkaar ingedeeld in een break-out room. De overige koppels zijn verdeeld op de basis van interesse of andere meespelende factoren. De koppels bespraken een probleem of onderwerp aan de hand van de vier niveaus van luisteren. Het doel was om een snelle coachingsessie te houden, waar je steeds beter in kan worden.

Het buddy systeem is bedoeld om het intergenerationele aspect van Worldconnectors te bevorderen. Het is echter niet een verticale, maar juist een horizontale relatie. De oudere en de jongere Worldconnector zijn beide de mentor en de mentee.

Er wordt opgeroepen om Jamila Meischke te mailen indien je mee wilt doen aan het buddy systeem en graag gekoppeld wil worden: [email protected].

III. Connect to the Planet
Ieder van ons werkt aan een mooiere wereld, anders zouden we geen Worldconnector zijn. Er waren een aantal Worldconnectors die een case wilden voorleggen. We zijn vervolgens opgesplitst in break-out rooms en zijn in gesprek gegaan met de case-holders, om hen zo een stap verder te helpen. Het ging hierbij niet over advisering, maar juist om deep-listening. De coaches waren aanwezig met een frisse blik, zonder oordeel. Het ging niet om een oplossing zoeken, maar juist dat men meer zicht kreeg over het systeem waarin het dilemma zich afspeelt.

Bij een case-clinic gebruikten we de wijsheid van de groep om een van de groepsleden een stap verder te laten komen in het systeem waar de voortgang geblokkeerd lijkt.

De volgende stappen boden een structuur die gevolgd kon worden tijdens de case-clinics:

 • De case-holder vertelt de omstandigheden, wat is er aan de hand, wie zijn stakeholders in het systeem, waar ben je en waar wil je naar toe, en tenslotte, waar heb je hulp bij nodig.
 • De andere deelnemers stellen verhelderende vragen en proberen vragen op niveau 3 te stellen.
 • Er wordt een moment stilte gehouden: welke beelden, gevoelens en gebaren komen bij je op?
 • Mirroring: de coaches geven aan de case-holder hun gevoelens, beelden en gebaren, en de case-holder geeft aan wat dit met hem/haar doet.
 • Regeneratieve dialoog, waarbij het gaat om nieuwe perspectieven, een blik op het systeem biedt, en niet om concrete oplossingen.

Evaluatie en afronding
Aan de case-holders werd gevraagd om terug te blikken op het gesprek, wat hun eigen case was en wat ze mee nemen uit het gesprek. De informatie is vertrouwelijk en wordt niet buiten de groep gedeeld, maar om toch een beeld te geven van de toegevoegde waarde van de case-clinics voor de mensen die er niet bij konden zijn, hebben twee case-holders toegezegd om hun ervaring te delen. De eerste case-holder gaf aan dat de case-clinic hem bevestigde in een aantal uitgangspunten en op een hele concrete wijze nieuwe kansen en netwerken beschikbaar gesteld had. Een andere case-holder stelde dat het gesprek haar hielp om de werkelijke doelen van haar initiatief te verhelderen, waardoor ze de vraag opnieuw heeft kunnen formuleren.

Afbeelding: Presensing Institute