ENERGIE

Nederland is binnen de EU hekkensluiter in de transitie naar die koolstofarme samenleving en dus ook dreigende achterblijver in het nieuwe economische model. Er is meer leiderschap gevraagd binnen politiek en bedrijfsleven, maar ook meer maatschappelijke consensus. Er is veel onzekerheid, angst en dus weerstand waar sommige politieke partijen (overal in Europa) garen uit spinnen en zo ontwikkelingen traineren.

Doel van de werkgroep
Binnen deze werkgroep willen we gaan kijken hoe we als Worldconnectors samen met wetenschappers, bedrijven, creatieven en media experts, een beeld kunnen schetsen van die duurzame samenleving waar we naartoe bewegen. Kunnen wij overtuigend laten zien dat het in die samenleving goed toeven is? Dat de transitie juist een enorme economische impuls genereert, dus veel nieuwe werkgelegenheid. En dat de aanpak van het klimaat bovendien een positieve impact heeft op veel andere global goals? Kortom, wat als wij in de samenleving, en op scholen, de brug weten te bouwen van ‘an inconvenient truth’ naar ‘a better future for all’?

Een andere stap die we met elkaar moeten zetten is weg van discussie- en praatgroepen naar actie. We moeten naar een klimaat van (liefdevolle) confrontatie waarin we het aandurven en het normaal wordt elkaar aan te spreken op de bijdrage die elk plan, elk beleid, elke maatregel levert aan het terugdringen van emissies en het energieverbruik. Hoe kunnen we dit als Worldconnectors aanmoedigen? Waar kunnen we bijdragen om planvorming en realisatie van goede voornemens te bespoedigen?

Mocht je interesse hebben om met deze werkgroep mee te willen werken, of wil je input leveren, als persoon of organisatie, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van deze werkgroep.

Voorzitter:        Lena Euwens
Contact:           lena[at]euwens.nl

Credits afbeelding: Flickr \ Andreas Klinke Johannsen