Christa Meindersma

Christa Meindersma is directeur advocacy, communicatie en financiën van de International Campaign for Tibet-Europe, een wereldwijde organisatie die zich inzet voor een vreedzame oplossing voor de al 60 jaar durende bezetting van Tibet door China. Christa zet zich ervoor in dat Tibet in Nederland, Europa en de VN op de politieke kaart staat en dat Tibet niet vergeten wordt.

Professionele achtergrond

Christa is biochemicus en internationaal jurist. Van 1986-1988 woonde en werkt Christa in Tibet. Geïnspireerd door haar ervaringen werkte Christa 15 jaar voor de Verenigde Naties, als onderhandelaar in conflictgebieden en juridisch adviseur. In Nederland werkte Christa als medeoprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, directeur van het Prins Claus Fonds en senior directeur van Porticus.

Persoonlijk motto

The purpose of life is to live a life of purpose.
– Michael Franti