Ombudspersoon Toekomstige Generaties komt met uitspraak Inclusief Onderwijs

Het Lab Toekomstige Generaties met de Waarnemend  Ombudspersoon Toekomstige Generaties Jan van de Venis komt met nieuwe uitspraak: Verruim je blik op het basisonderwijs.  

In Nederland heeft ieder kind recht op en toegang tot onderwijs, maar hoe inclusief is dat onderwijs eigenlijk? Versterkt het systeem en dat wat ze leren ten volle het potentieel van kinderen, met name als het gaat om het aanbieden van een inclusieve en warme samenleving? Dat is waar deze kwestie over gaat. Het LabTG heeft onderzoek gedaan en is uiteindelijk tot deze uitspraak gekomen, waarbij de impact van doen of nalaten nu op het welzijn van toekomstige generaties wordt onderzocht en beoordeeld.