Er is nog plek: Earth Charter Masterclass on Education

Graag geïnspireerd aan de slag in het onderwijs en levenslang leren? Van 13 t/m 17 oktober 2014 vindt de Earth Charter Masterclass on Education and Values for Sustainability plaats. Het centrale thema: “Teaching what really matters”.

Het Earth Charter benadrukt het belang van de integratie van kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam bestaan in het formele en levenslange leerproces. Dat is precies waar deze Masterclass voor bedoeld is. Het is een kans voor al diegenen in het onderwijs die graag geïnspireerd worden. Tijdens de Masterclass ondervinden we hoe de waarden en principes zoals verwoord in het Earth Charter in het onderwijs tot leven kunnen worden gebracht. Er is nog plaats, mocht je interesse hebben, neem dan zo spoedig mogelijk contact op (contactgegevens onderaan).

Internationaal aanbod in Nederland

De 5-daagse Engelstalige Masterclass is ontwikkeld is Costa Rica binnen het Earth Charter Education Centre en wordt nu voor het eerst ook in Nederland aangeboden. Het wordt gedragen door Mirian Vilela, UNESCO-leerstoelhouder en directeur van het Earth Charter Secretariaat uit Costa Rica en Sam Crowell, Professor Onderwijskunde en Duurzaamheid aan de University of California.

Mensen die het programma in Costa Rica hebben gedaan zijn erg enthousiast, dat is te zien en beluisteren op de video’s van het Earth Charter Education Centre. Deelnemers zeiden een holistische benadering van onderwijs te hebben leren kennen. Anderen geven aan de manier van onderwijs geven nu te willen veranderen om een bijdrage aan een betere wereld te leveren. Iemand noemde de cursus ‘mind and heart changing’. Ook wordt gezegd dat iedereen zich kan identificeren met de waarden en principes van het Earth Charter.

group mural

Over het Earth Charter

Het Earth Charter is een document én een mondiaal maatschappelijk initiatief. Het Earth Charter is ontstaan uit een wereldwijde dialoog met alle actoren in de samenleving. In het jaar 2000 werd het Earth Charter gelanceerd, in het Vredespaleis in Den Haag. Het omvat fundamentele waarden en principes die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld te realiseren. De Earth Charter-principes kleuren ‘duurzame ontwikkeling’ in met begrippen als menselijke waardigheid, respect, vrede en democratie, ecologische integriteit, sociaal-economische gelijkwaardigheid en rechten van vrouwen. Het Earth Charter is relevanter dan ooit. In een tijd waarin een grote verschuiving in ons denken en doen vereist is, zijn de fundamentele gedeelde waarden uit het document een belangrijk kompas.

Programma en samenwerkingspartners

Het Masterclass programma biedt de kans om de rol van onderwijs in het bewerkstelligen van duurzaamheid te verdiepen. Binnen de UNESCO Leerstoel over Onderwijs voor Duurzaamheid, ondergebracht bij Earth Charter International, wordt kennis bijeen gebracht en ervaring opgedaan met de ontwikkeling van een andere pedagogische benadering gericht op een duurzame wereld.

Het programma introduceert het concept duurzame ontwikkeling en de implicaties voor onderwijs, leren en verandering. Het onderzoekt praktische methoden om waarden en principes voor duurzaamheid, zoals verwoord in het Earth Charter, op een geïntegreerde en holistische wijze in te brengen in scholen en klaslokalen.

Het programma komt tot stand in samenwerking tussen Earth Charter Internationaal, Earth Charter Nederland (Iona Stichting, Inner Sense en Earth Charter Vrienden) en de Academie voor Marketing en Businessmanagement AVANS  Hogeschool Breda.

Voor meer informatie over het programma, zie de website van Earth Charter Nederland: http://www.earthcharternederland.nl/

Locatie en aanmelden

Onze inspirerende locatie: Landgoed ISVW (Internationale School voor de Wijsbegeerte) in Leusden.

Het aanmeldingsformulier is aan te vragen of op de website van Earth Charter Nederland te vinden: www.earthcharter.nl Daar is ook een globaal overzicht van het programma te vinden. Kosten per deelnemer:  € 2.500. We bieden de mogelijkheid om deel te nemen zonder overnachting, ontbijt en diner. In dat geval bedraagt de Masterclass € 1.950.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Masterclass gelieve het ‘application form’ insturen en bij interesse z.s.m. contact opnemen. Contact: Alide Roerink (Earth Charter Vrienden): [email protected]. Telefoon: +31 (0) 612479450.