Opinie: Klimaatakkoord zit vol nieuwe kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven

Als er gekozen wordt voor een stevige ambitie, kunnen economische ontwikkeling en toenemend welzijn hand in hand gaan.

Door #Worldconnectors: Herman Wijffels, Louise Vet, Herman Mulder, Tineke Lambooy, Erik Thijs Wedershoven, Jan van de Venis, Ilyes Machkor, Emma van der Steen,
Sander van ’t Foort en Veronique Swinkels

Vrijdag moet het Klimaatakkoord gesloten zijn. Nu het menens wordt, lijken kritische en sceptische geluiden te domineren. Niet alleen dreigen de milieuorganisaties uit het akkoord te stappen; ook horen we dat het akkoord onhaalbaar en onbetaalbaar is.

Deels worden terechte zorgen geuit, maar een stevig klimaatbeleid schept juist ook enorme kansen.

Wij zien een nationaal klimaatakkoord als een grote kans voor de Nederlandse samenleving, het bedrijfsleven en de wereld – mits we inderdaad echte stappen durven te nemen. Immers, transitie naar een koolstofarm energiesysteem noopt tot innovatie en nieuwe investeringen. Daarvoor is betrokkenheid – voor de lange termijn – nodig van politici, ambtenaren, bedrijven, financiers, maatschappelijke organisaties, ecologen, technici, ICT’ers, voedingsdeskundigen, economen, sociale wetenschappers, juristen, medici – kortom, de hele samenleving. Alleen zo kan in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent verminderd worden ten opzichte van 1990.
Dan krijgen we zicht op een Nederland met meer elektrische auto’s, lokaal geproduceerde energie van zon, wind en aardwarmte, schonere en gezondere lucht en meer groene infrastructuur en natuur. Kortom: nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid voor een welvarender en gezonder Nederland.

Werelddoelen
Als we kiezen voor een stevige ambitie, kunnen we laten zien dat economische ontwikkeling en toenemend welzijn hand in hand kunnen gaan.

Het Klimaatakkoord zal ook de inzet versterken die Nederland in 2015 heeft afgegeven voor het behalen van de Sustainable Development Goals. Deze zeventien werelddoelen vormen de agenda voor een rechtvaardiger wereld, waarin het welzijn van mens en planeet centraal staat. Het behalen van deze doelen vergt wereldwijd investeringen oplopend tot 12 biljoen (!) dollar voor schoon drinkwater, schone energie, voedselproductie, aanpassing aan klimatologische onzekerheden, biodiversiteitsherstel, herbebossing en veel meer.
Een succesvol transitiebeleid in eigen land biedt voor de Nederlandse economie enorme kansen. Wij hopen dat Nederland zich zal scharen in het rijtje landen, zoals Canada en Zweden, die al een CO2-belasting hebben ingevoerd. Landen die vooraan staan en durven te handelen in het belang van een gezonde leefomgeving nu en voor toekomstige generaties. Laat daarom de toenemende druk van oude belangen niet ten koste gaan van de toekomstgerichte kwaliteit van de uitkomsten van het overleg aan de klimaattafels.

Herman Wijffels, Louise Vet, Herman Mulder, Tineke Lambooy, Erik Thijs Wedershoven, Jan van de Venis, Ilyes Machkor, Emma van der Steen, Sander van ’t Foort en Veronique Swinkels

Bron: Nederlands Dagblad

Foto: Marco Verbech, free use Flickr photo