NEEDS-training

Op 5,6 en 7 april namen Wim Oolbekkink en Dick de Groot vanuit Worldconnectors Affiliate van Earth Charter International deel aan de tweede editie van de NEEDS-training in Portugal. Deze Networking of European Education Initiatives Dedicated to Global Sustainability was een bijzondere ontmoeting tussen mensen vanuit verschillende delen van Europa, gewijd aan het uitwisselen van ideeën over hoe de Earth Charter-principes op verschillende wijzen uitgedragen en bewerkstelligd kunnen worden.

Met speciale aandacht voor de natuur, die geuit werd door o.a. storytelling en artistieke activiteiten, zijn zij hier tot verdiepende inzichten en reflecties gekomen die via deze link terug te lezen en bekijken zijn: Cartografia dos sentidos na quinta da Cruz (padlet.com)