Lorain Drennan

Living in balance with- and working together with- all of nature always felt natural to Lorain. As a young girl she was already fascinated by indigenous peoples and their interconnected way of life. Lorain holds degrees in interdisciplinary studies specialised in biodiversity and ecosystems, and is certified in diving and yoga. She has a professional background in (marine) conservation and community engagement, working for international- and local-NGOs on projects, ranging from local to global scale. Currently her focus is on nature-coaching and -education, as well as being in training at the Firekeeper Academy. Lorain’s mission is to help people to (re)connect to both their inner-nature (‘true self’; heart-centred) and their outer-nature (people, places; all of life). The values and principles of Earth Charter deeply resonate with what she stands for and she is simply very happy that initiatives such as Earth Charter and World Connectors exist nowadays.

Persoonlijk motto: “together we can create the more beautiful world our hearts know is possible”

Miranda Willems

Professionele achtergrond
Miranda Willems is zelfstandig maatschappelijk ondernemer en projectleider in het Lab Toekomstige Generaties en het Ministerie van de Toekomst. Zij verbindt zich in maatschappelijke bewegingen waarin Toekomstdenken voor de generaties na ons centraal staat. Haar achtergrond is leiderschap in duurzaamheid en sociale innovatie. In haar professie als Social Innovator richt zij zich op het belang, de stem en rechten van de generaties na ons.

 

Persoonlijk motto

Niets mooier dan samen goede voorouders zijn

 

Marga Boneschansker

Professionele achtergrond

Marga is het grootste deel van haar werkzame leven actief geweest als consultant en HR director in het (corporate) bedrijfsleven en heeft een juridische achtergrond. Sinds 2017 is Marga actief voor het Lab Toekomstige Generaties, begonnen als werkgroep van de Worldconnectors en nu een zelfstandige stichting.

Persoonlijk motto

“Een veilig leven in een schone omgeving, waar iedereen er helemaal bij hoort en zich ook ergens thuis kan voelen. Dat gun ik de mensen nu en alle generaties na ons.”

Jessica den Outer

Professionele achtergrond

Jessica heeft een achtergrond in milieurecht en zet zich sinds 2017 met hart en ziel in voor de Rechten voor de Natuur-beweging en de belangen van al het soort leven.

Persoonlijk motto

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

Jan Bouke Wijbrandi

Professionele achtergrond

Jan Bouke studeerde internationale economie en antropologie aan de Vrije Universiteit. Zijn werkzaamheden betroffen internationale samenwerking, met een uitstapje naar de wetenschap (onderzoek onder vluchtelingen in Soedan) en de media. Hij was binnen de sector onder meer werkzaam bij de Stichting Oecumenische Hulp (hoofd voedsel en voeding), Artsen zonder Grenzen (hoofd communicatie en fondsenwerving), Oxfam Novib (directeur campagnes), Unicef Nederland (algemeen directeur). Ervaring op internationaal niveau. Betrokken bij diverse projecten m.b.t. internationale samenwerking en de SDGs. Veel belangstelling voor het raakvlak tussen internationale samenwerking, de SDGs en het maatschappelijk draagvlak daarvoor.

Persoonlijk motto

De urgente problemen van deze tijd vragen persoonlijke inzet en geloofwaardigheid, samenwerking over grenzen open en inclusieve dialoog.

Lavinia Warnars

 

Lavinia zet zich in voor de persoonlijke en collectieve transitie van de mens van Ego naar Eco – van meer een meer willen van materiële zaken, status, bezit en macht, naar verbinding, relaties, in en met elkaar en de natuur. Een transitie die nodig is voor ons eigen, alsook het voortbestaan van de planeet Aarde. Wij als mensen moeten (weer) dienend zijn aan de natuur, en niet overheersend. Wij spelen een kleine rol in de (bio)diversiteit van deze wereld, maar hebben een grote verantwoordelijkheid m.b.t. ons gedrag van afgelopen eeuwen. We nemen meer dan we geven. Dat moet anders, en dat kan ook anders. Er zijn al voorbeelden van pioneers die ofwel persoonlijk eco leiderschap tonen, ofwel collectief eco leiderschap belichamen. Natuur is prachtig, en vol verbazing, tederheid en kwetsbaarheid kan Lavinia ernaar kijken, luisteren en van genieten. Een kikkertje in de vijver die springt, zwemt, en kwaakt: iets mooiers bestaat er toch niet? Laten we het beschermen, behouden, en de ruimte geven die het verdient. Laten we van Ego naar Eco transformeren, individueel en collectief.

Persoonlijk motto: ego naar eco

We zijn als soorten allen op reis door het leven, een reis die soms turbulent en avontuurlijk is. Earth Charter is daarbij een leidraad en houvast, vol van inspiratie

De mensheid is onderdeel van een enorm, zich ontwikkelend universum. De Aarde, ons thuis, leeft en omvat een unieke levensgemeenschap. De natuurkrachten maken het bestaan tot een veeleisend en onzeker avontuur, maar de Aarde heeft de omstandigheden geboden die essentieel zijn voor de evolutie van het leven. […] De bescherming van de levenskracht, verscheidenheid en schoonheid van de Aarde is een heilige plicht. Earth Charter, preambule.

Dit fragment uit het Earth Charter geeft de verbinding tussen mensen, de Aarde en het universum weer. Iets wat maar zelden wordt erkend, laat staan openlijk wordt omschreven. Echter, het Earth Charter heeft dit op een zeer goede, spirituele en pragmatische wijze weergegeven, door niet alleen het holistische, ethische, morele en overkoepelende aspect mee te nemen, maar er ook concrete pijlers en voorbeelden aan te verbinden zoals de bescherming van ecosystemen en soorten. Dat is wat mij raakt en ik zet me daarom vol enthousiasme in voor de sociale en ecologische kant van duurzaamheid, waarbij economie als middel dient. Ik hoop daarbij op een verschuiving van EGO naar ECO – gezonde ego en gelijkwaardigheid tussen mens en natuur. Dit draag ik ook uit via mijn organisatie iEarth – met (spiritueel & natuurlijk) leiderschap, onderzoek, consultancy, projecten, en inspiratie.