Round Table 17 november: Duurzaam Leiderschap

Op dinsdagavond 17 november 2020 verwelkomden we maar liefst 52 Worldconnectors vanuit hun eigen woonkamers bij onze digitale Round Table Duurzaam Leiderschap. De Round Table volgde na een ALV waarin Ilyes Machkor, coördinator, en Veronique Swinkels, bestuurslid, de conceptplannen voor het jaar 2021 presenteerden. Veel nieuwe leden waren aanwezig en Sander van ’t Foort, bestuurslid van Worldconnectors, gaf ze de kans zichzelf te introduceren. Om ons na te laten denken over het thema van de avond, stelde Sander ons daarna de volgende vraag: “Wat betekent duurzaam leiderschap voor jou?”. Hier kwamen de volgende antwoorden uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze vraag en antwoorden in ons achterhoofd volgde Hans Reus, partner bij executive search bureau Russell Reynolds Associates, die een wereldwijd onderzoek presenteerde dat tot stand is gekomen in samenwerking met United Nations Global Compact, gebaseerd op interviews met 55 CEOs en commissarissen in allerlei sectoren.

Presentatie Hans Reus

Hans liet zien hoe in toenemende mate steeds meer stakeholders zich bezighouden met duurzaamheid, ook gezien de lange-termijn financiële belangen. Hans onderscheidt hierin, met behulp van Rob van Tulder’s boek Getting All the Motives Right, een aantal categorieën van duurzaamheid onder bedrijven: reactief/moeten, actief/willen, en de koplopers: proactief/kunnen. Dit kun je onder andere aflezen aan hun strategie, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, beloningen, partnerschappen en talent management. Kern hierbij is dat in al deze facetten duurzaamheid verankerd zit.

Uit het onderzoek bleek dat alle 55 CEO’s een sustainable mindset onlosmakelijk verbonden zien met duurzaam leiderschap. Zij hebben een diepe overtuiging dat ze hun bedrijf op een duurzame manier moeten laten groeien. Daarnaast zijn er belangrijke competenties als systeem-denken, stakeholder inclusie, baanbrekende innovatie en lange-termijn activering/verankering. In de praktijk zie je echter dat er nog te weinig naar duurzaam leiderschap wordt gevraagd als selectiecriterium. Door duurzaamheid centraler te stellen in sollicitatiegesprekken, kunnen kandidaten beter getoetst worden op duurzame leiderschapsvaardigheden. En hoe trek je het breder naar het hele bedrijf toe?

Hans gaf ons de volgende adviezen mee:

Nieuwsgierig naar de volledige presentatie van Hans Reus? De opname vind je hier.

Reacties paneldiscussie

Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de UvA, benadrukte het belang om duurzaamheid als handvat te gebruiken in de activiteiten van het bedrijf. Het principe dat je de planeet in minstens dezelfde conditie moet achterlaten als dat je hem vond werd eerst genoemd in 1987. Sindsdien is er veel vooruitgang geboekt, maar we lopen nog steeds erg achter. Hij noemde de grote rol die de ambitieuze SDGs spelen in het leiden van duurzame ontwikkelingen. Ieder bedrijf moet zich tenminste in één of een aantal doelen kunnen herkennen. Zo werken de SDGs erg inclusief en maak je al snel deel van een groter geheel. Alleen begint dit wel op persoonlijk niveau, mensen moeten deel van het groter geheel willen worden. Alexander ziet het als zowel moreel als economisch verstandig om hieraan mee te werken. “De vrijblijvendheid is voorbij”, zo sloot Alexander af.

Serpil Tascioglu, director Foods Innovation & Transformation bij Unilever, benadrukte het belang van de verankering van duurzaamheid in het bedrijf, zowel in de strategie als besluitvorming. Op deze manier vormt duurzaamheid een lens waarin je op een andere manier naar je producten kijkt en zich nieuwe kansen voordoen. Zo is duurzaamheid nu ook een vorm van marketing: als duurzaamheid geïntegreerd wordt in de doelstelling van het merk, trek je nieuwe klanten aan. Helaas kost verandering tijd, en heb je daar vooruitlopers voor nodig: duurzame leiders.

Fokko Wientjes, Vice President Malnutrition Programs en Partnership bij DSM, nam ons mee in het belang van de maatschappelijke relevantie van een bedrijf. Bedrijven worden in eerste instantie opgezet omdat er diensten en producten zijn met een toegevoegde waarde. Geld is een middel voor het waarborgen van deze. Helaas wordt dit vaak omgedraaid en wordt geld beschouwt als een doel op zich. Het is belangrijk om je bedrijf weer relevant te krijgen. Hierin moeten bedrijven toekomstgericht werken. Hij sluit zich aan bij Serpil en ziet de sustainability agenda als een kansen agenda, het discours rondom duurzaamheid moet weg van compliance. Fokko ziet concurrentie als een goed middel voor een verduurzaming van het bedrijf. Het is moeilijk om de doelen volledig te halen, maar vergelijk bedrijven en wordt in ieder geval beter dan je buur. People planet en prosperity kunnen integraal bijdragen aan het bedrijf!  Zo blijft het bedrijf nog relevant voor de volgende 100 jaar.

Leendert van Bergeijk, manager MVO bij A.S. Watson Health & Beauty Benelux, reflecteert op hoe de modellen van Hans terugkomen binnen A.S. Watson, dat o.a. de Trekpleister en Kruidvat onder zich heeft. Er wordt binnen zijn organisatie wel over duurzaamheid gesproken, maar het financiële aspect neemt vaak de boventoon in besluitvorming. Voor hem zou het beter werken om een fair level platform te hebben. Leendert ziet de kracht van winkels als de Kruidvat in hun onderhandelingspositie. De massaproductie van deze winkels kunnen duurzaamheid publiek toegankelijk maken en er voor zorgen dat duurzame producten bij iedereen beschikbaar worden. Zo voorkom je dat duurzaamheid een niche wordt. We hebben nog een lange weg te gaan. Voor Leendert ligt het belang bij het verduurzamen van het merk, het leveragen van de positie als massa winkel en het maken van partnerschappen waar we impact mee kunnen maken.

Na deze relevante bijdrages werden alle deelnemers in koppels van twee verdeeld in break-out groepen waarin ze met elkaar moesten reflecteren op het panel en hoe ze vanuit hun eigen rol een bijdrage kunnen leveren.

Afsluiting

Na de break-outs kwam iedereen terug voor een gezamenlijke afsluiting. Ter terugkoppeling werd ons gevraagd om in een paar woorden antwoord te geven op de volgende vraag: “Wat ga jij vanaf morgen anders doen met betrekking tot duurzaam leiderschap?” Een greep uit de reacties: “deze term meer gebruiken zodat het de norm wordt”, “de juiste vragen stellen”, “nadenken met welke kci’s je duurzaamheid aantrekkelijk kunt maken voor mensen die alleen aan geld denken”, “het begrip duurzaamheid toegankelijker maken met behulp van taal”, “nog meer jongeren erbij betrekken” of “nagaan hoe ik met de kennis van vanavond processen met stakeholders echt inclusief kan maken”. Hierna werd Werner Schouten gevraagd om een reflectie op de break-outs en de presentaties te geven. Hij wees ons op het belangrijke verschil tussen een leider en een manager: een manager optimaliseert alleen de outputs van een bedrijf, terwijl een leider een cultuurverandering inbrengt.

Het afsluitende woord werd gegeven aan Hans Reus die ons zijn laatste gedachtes meegaf:

Zorg ervoor dat duurzaamheid een onderwerp wordt van sollicitatiegesprekken;
Laat weten dat je een Worldconnector bent; dat je verbindingen wil leggen;
Duurzaam leiderschap is ontwikkelbaar.

Het volledige onderzoek kun je hier teruglezen; Worldconnectors Rixt Harmsen en Hans Reus staan open voor alle resterende vragen.