Wim Kok: Worldconnector van het eerste uur

Afgelopen zaterdag overleed oud-premier Wim Kok op 80-jarige leeftijd. Wim Kok behoorde tot de Worldconnectors van het eerste uur. Hij participeerde in de vereniging van 2006 tot en met 2008. Wij willen onze dankbaarheid uiten voor de inzet van Wim Kok voor de Worldconnectors. In het jaarboek van 2008 staat zijn portret op pagina 12.

“Kok had een sterk moreel kompas, hij wilde veel bereiken. Maar hij had ook oog voor de omstandigheden, de machtsverhoudingen waarbinnen dat moest gebeuren”, aldus Ad Melkert, opvolger van Kok als lijsttrekker van het PvdA.