Herman Mulder

Herman Mulder is chair bij de Impact Economy Foundation en bestuursvoorzitter van het True Price Foundation  (die aandacht heeft voor EP&L, SP&L en reële prijzen) bestuurslid van NCP-NL (OECD richtlijnen voor internationale organisaties), Global Reporting Initiative (GRI) en het International Institute of Governance & Leadership (IIGL) en tevens ook lid van de Raad van Advies bij The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB).  Hij is ook  jurylid voor de VBDO Sustainable Supply Chain Award (sinds 2007),  ambassadeur  voor de International Integrated Reporting Council (IIRC) en adviseur voor de Natural Capital Coalition (NCC).

Professionele achtergrond
Herman Mulder was voorheen o.a. Senior Executive Vice President Group Risk Management bij de ABN AMRO (1998-2006), hoofd Global Structured Finance (1995-1998) en de initiatiefnemer van de Equator Principles (2002/2003: de eerste vrijwillige, wereldwijde sector code op milieu- en sociale kwesties voor de financiële sector). Hij is een frequente spreker, docent en auteur over duurzame financiële kwesties. Herman Mulder werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Zijn persoonlijke motto
I am MaD (Making a Difference).