Rindert de Groot

Rindert de Groot is directeur van het bedrijf Empowerplant, dat gespecialiseerd is in concepten rond kennis en educatie, storytelling en debatten. Hij is als lid van het eerste uur al sinds de oprichting betrokken bij de Worldconnectors. Ook is hij onderzoeker bij Studio Zeitgeist.

Onderwerpen die Rindert na aan het hart liggen zijn de kennismaatschappij, duurzame cultuur en mondiale verandering. Vanuit de overtuiging dat mensen hun hele leven kennis opdoen, binnen en buiten de muren van scholen en organisaties, ontwikkelt Rindert de Groot innovatieve concepten om dat te versterken. Dat doet hij bijvoorbeeld door een leerzame dialoog tussen burger en beleid op gang te brengen en internationale besluitvorming na te bootsen voor divers publiek.

Rindert de Groot was jongerenvertegenwoordiger naar de VN en richtte UNISCA op, de United Nations International Student Conference of Amsterdam, een academische simulatie van de Verenigde Naties die nog altijd door de Universiteit van Amsterdam wordt gehouden. Rindert is nog altijd internationaal actief en werkt vanuit een groot netwerk.

Persoonlijk motto
Don’t go for far-fetched ideals, but set yourself ambitious goals and change them along the way.