Rosalie de Bruijn is lid van het bestuur van de vereniging Worldconnectors en programma- en community manager met een passie voor duurzame ontwikkeling. Zij is eigenaar van Sustainable Connections, community manager bij MVO Nederland en lid van de Young Club of Rome.

Professionele achtergrond
Rosalie heeft een Advanced Master in International Development (AMID) van de Radboud Universiteit Nijmegen, een Master in Sociale Geografie van de UvA, en een Bachelor in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit van Leiden. Rosalie heeft o.a. bij Cordaid, de Universiteit Leiden en de UvA gewerkt. Bij NCDO coördineerde zij o.a. de Nederlandse voorbereidingen in aanloop naar Rio+20, de VN top over duurzame ontwikkeling, het internationale duurzaamheidsnetwerk Earth Charter, en diverse lezingen en events. Rosalie was programmamaker bij OneWorld, waar zij middels programma’s (online platform, evenementen en campagnes) complexe maatschappelijke vraagstukken naar een breed publiek vertaalde. Daarnaast werkt Rosalie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Personal motto
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams” – Eleanor Roosevelt

Maatschappelijke organisaties Young Worldconnectors