Rosalie de Bruijn

Rosalie de Bruijn is Senior Beleidsmedewerker Verduurzaming Economie (Commissie Duurzame Ontwikkeling) bij de SER. Daarvoor was zij Senior Project Manager bij het SDG Charter en lid van de Young Club of Rome.

Professionele achtergrond
Rosalie heeft o.a. bij de Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, het ministerie van Buitenlandse Zaken, MVO Nederland en NCDO gewerkt. Bij NCDO coördineerde zij o.a. de Nederlandse voorbereidingen in aanloop naar Rio+20, de VN top over duurzame ontwikkeling. Rosalie heeft een Advanced Master in International Development (AMID) van de Radboud Universiteit Nijmegen, een Master in Sociale Geografie van de UvA, en een Bachelor in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit van Leiden.

Personal motto
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams” – Eleanor Roosevelt