Ignaz Anderson is directeur van Iona Stichting. De stichting roept op tot verandering, stimuleert initiatieven van algemeen nut en laat zich hierbij inspireren door de antroposofie: een integrale benaderingswijze van mens en leefomgeving. Verder is Ignaz Anderson lid van de Raad van Toezicht GSL-Treuhand. GSL-Treuhand maakt onderdeel uit van de Duitse GLS-Bank, de wereldwijd oudste groene bank. Tot slot is Ignaz Anderson vriend van het Earth Charter.

Professionele achtergrond
Deze Worldconnector is opgeleid als pedagoog en was 25 jaar werkzaam in diverse functies binnen het onderwijs. Ignaz Anderson is voortdurend zoekend naar de balans tussen persoonlijke groei en organisatorische ontwikkeling. Een onderwerp dat hem bijzonder interesseert is water. Inmiddels is hij ruim 11 jaar actief in de sector filantropie. Ignaz werkt actief mee aan vernieuwing in de sector door transparantie, duurzaamheid en systemische verandering te bevorderen.

Persoonlijk motto
“Zonder Wij geen Ik; samenhang in een uiteenvallende maatschappij.”

Maatschappelijke organisaties