Ignaz Anderson is bestuurder van de Embassy of the Free Mind, Earth Charter NL en het Lab Toekomstige Generaties. Hij adviseert initiatieven van algemeen nut om met (meer) impact te investeren. Verder is hij Toezichthouder bij de GLS-Treuhand en bij Kracht in NL/MAEX.

Professionele achtergrond
Deze Worldconnector is opgeleid als pedagoog en was 25 jaar werkzaam in diverse functies binnen het onderwijs. Ignaz Anderson is voortdurend zoekend naar de balans tussen persoonlijke groei en organisatorische ontwikkeling. Een belangrijk onderwerp vindt hij de integrale benaderingswijze van de SDG’s. Inmiddels is hij ruim 16 jaar actief in de sector filantropie. Ignaz werkt actief mee aan vernieuwing in de sector door transparantie, duurzaamheid en systemische verandering te bevorderen.

Persoonlijk motto
“Zonder Wij geen Ik; samenhang in een uiteenvallende maatschappij.”

Maatschappelijke organisaties