Koen Eising

Koen is CSR Director bij Alliander, een van de drie grote regionale netbeheerders in Nederland, opererend in het hart van de energietransitie. Voor Alliander werkte hij bij diverse adviesbureaus op het snijvlak van organisatie-ontwikkeling en duurzaamheid. Koen studeerde bestuurskunde en politicologie in Leiden en volgde de post-academische opleiding Organisatie- en Veranderkunde aan de VU. Recent voltooide hij de Leergang Filosofie van Comenius. Vanuit deze achtergrond is hij gefascineerd hoe de grote ondernemingen van vandaag ook grote besluiten durven nemen die zo hard nodig zijn. En welk leiderschap we moeten vertrouwen of wantrouwen. Koen is van mening dat publieke bedrijven een leidende rol moéten spelen in de duurzame transitie. Dit geeft hij vorm als initiatiefnemer van de coalitie Groene Netten, waarbinnen 8 infrabedrijven intensief samenwerken op klimaat, circulair, biodiversiteit en impactmeten. Hij is voorzitter van het Themacenter Waarde van Infrastructuur van Next Generation Infra. Tevens is Koen verbonden aan de Impact Economy Foundation.

Persoonlijk motto

Een duurzame wereld vraagt geen geld of techniek, maar een ander waardenstelsel

Charlotte Heystek

Professionele achtergrond 

Charlotte is communicatieadviseur en teamleider bij het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, een vierjarig programma van VH, VNSU en SURF. Hiervoor woonde ze vijf jaar in Christchurch, Nieuw-Zeeland, waar ze als communicatieadviseur in de tech sector werkzaam was.

Naast haar werk adviseerde Charlotte de afgelopen jaren o.a. de Canterbury Development Corporation in Christchurch en de CEO van het Nepalese Kalpavriksha op het gebied van communicatie en gender.

Eerder was Charlotte redacteur en later hoofdredacteur van Indisch3.0, een platform voor en door derde generatie Indische jongeren, en liep ze stage bij de Nederlandse ambassade in Bangkok. Ook nam Charlotte deel aan ASEF’s 2de en 3de Young Leader Summits.

Charlotte heeft een master Interculturele Communicatie van de Universiteit Utrecht, en bachelors in Communicatie- en Informatiewetenschappen en Comparative Women’s Studies in Culture and Politics.

In haar vrije tijd is Charlotte hardloper en triathleet, en schrijft ze haar eerste boek.

Persoonlijk motto

When in doubt, choose change – Lily Leung

Dennis Kerkhoven

Professionele achtergrond 

Dennis is één van de founding partners van YesAndMore, een Special Purpose Impact Vehikel voor regeneratieve regio’s, cases for change en corporates. Ze doet dat met haar partners die toewerken naar “markets fit for purpose” en “thriving societies” middels een “trusted space”. Dennis heeft als ondernemer, bestuurder, investeerder en filantroop een brede achtergrond in de bedrijfswereld, overheden, kennisinstellingen, burgerbewegingen en financiële instellingen.

Naast zijn werk bij YesAndMore begeleidt hij raden van besturen, RVC’s en aandeelhouders door conflicten en complexe situaties vanuit good governance. Hij is gastdocent op o.a. Nyenrode en voorzitter van stichting 0.0. Hij is coördinator van de alliantie voor SDG 16.

Persoonlijk motto
Nature only knows optimised abundance

Ralien Bekkers

Professionele achtergrond

Na twee jaar als Nederlands Jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling naar de VN, van Rio+20 tot COP20, verhuisde Ralien Bekkers naar de Verenigde Staten voor een masteropleiding aan Yale University en om te werken aan het akkoord en de implementatiefase van de Sustainable Development Goals (SDGs), waaronder in het kantoor van de VN Secretaris-Generaal. Momenteel woont Ralien in Washington, waar ze werkt bij een internationale coalitie voor de implementatie van het Parijsakkoord: NDC Partnership (ndcpartnership.org). In 2019-2021 is Nederland co-voorzitter van deze coalitie. Ralien werkt met ontwikkelingslanden aan het versnellen van implementatie van Nationally Determined Contributions (NDCs), het mobiliseren van de nodige financiering, en het verhogen van internationale ambitie om klimaatacties te implementeren, hand in hand met de SDGs.

Persoonlijk motto 

“The greatest gift that life has to offer is the opportunity to work hard at work worth doing”
– Theodore Roosevelt

Imad el Fadili

Professionele achtergrond

Imad heeft binnen verschillende advieskantoren (o.a. Deloitte) veel bedrijven, overheden en individuen geadviseerd op financieel gebied. De afgelopen drie jaar heeft Imad zijn focus gelegd op de wereld van Islamic Finance en in het specifiek Islamic social finance. Een discipline die innovatieve en duurzame oplossingen implementeert om hedendaagse uitdagingen aan te pakken (schuldenproblematiek, armoedebestrijding e.a.).

Persoonlijk motto

”Don’t aspire to make a living, aspire to make a difference.”
Deze quote omvat twee kernwaarden die voor Imad centraal staan, namelijk nederigheid en doorzettingsvermogen.

Marieke Rietbergen

Professionele achtergrond

Marieke is directeur en oprichter van Design Innovation Group (DIG). DIG is een ontwerpend strategie adviesbureau dat zich inzet om transities in organisaties en de samenleving te versnellen en te verbeteren. Het bureau zet hier creatieve intelligentie, ontwerpend denken en doen voor in. De creatieve intelligentie wordt ingezet in verbeelding, dialoogkracht, ontwerpen voor gedrag(verandering) en zorgt ervoor dat mens en technologie samenvloeien.

Marieke studeerde ergotherapie (HvA) en politicologie (UvA) en werkte eerder bij Nederland Kennisland, OMA – Office for Metropolitan Architecture en als zelfstandige voor opdrachtgevers als de topsector creatieve industrie en Droog Design.

Marieke heeft twee dochters en woont in Utrecht.

Persoonlijk motto

Elke dag een wijzere vrouw met prachtige verhalen.

Martien Lankester

Martien Lankester is directeur van de Avalon Foundation, een organisatie die sinds 1991 in meer dan 30 landen projecten op het gebied van duurzame/biologische landbouw en landbouwmilieuprogramma’s heeft ontwikkeld en uitgevoerd. Dit gebeurt steeds samen met lokale partners, met als doel voedselzekerheid te combineren met duurzaam landgebruik. Tevens is hij lid van de Raad van Advies van Zorgboerderij Gerbrandastate.

Professionele Achtergrond
Martien Lankester is opgeleid als arts en sociaal geneeskundige en houdt zich al 45 jaar met duurzame voeding bezig. Hij heeft naast zijn praktijk in 1977 een (nog steeds bestaand) biologisch landbouwbedrijf opgezet om de noodzaak van duurzame voedselproductie te onderstrepen. De brede meerwaarde van biologische landbouw, de relatie tussen landbouw en natuur/biodiversiteit/ecosystemen en de werkelijke kosten van voedselproductie zijn in zijn werk belangrijke thema’s. Begin jaren negentig heeft hij naast Avalon in Fryslan ook de Stichting Soune Groun (Gezonde Bodem) opgericht. Later was hij ook zes jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van IUCN Nederlands Comite.

Persoonlijk Motto
“De duurzame boer is de dokter van de toekomst die de aarde weer gezond kan maken.”

Floor van Uhm

Floor van Uhm is mede-oprichter van het Issue Killers initiatief. Middels dit initiatief wordt jongeren de kans geboden om maatschappelijke campagnes met duidelijk handelingsperspectief op te zetten. Dit heeft geleid tot verschillende succesvolle campagnes zoals ‘Weg met de Pink Tax’ en ‘Stop met bankhangen’.

Professionele achtergrond

Na het behalen van de Master Internationale Betrekkingen, werkte Floor bij de Tweede Kamerfractie van Groenlinks. Ze vervolgde haar loopbaan bij Fairfood International, waar ze als Advocacy Manager het Morocco Hotspot project opzette, gericht op de versterking van vrouwenrechten in de Marokaanse tomatensector. Als Sustainability Consultant was Floor werkzaam als coördinator van de Worldconnectors. Ze is co-founder van het  “Living Wage Lab” en werkte bij Hivos, waar ze zich inzette voor de participatie van vrouwen in vredesprocessen in het Midden-Oosten. Floor is mede-oprichter van Issue Killers en heeft met Worldconnector Mark Schneiders het eerste SDG House in Nederland opgezet.

Jan Bouke Wijbrandi

Professionele achtergrond

Jan Bouke studeerde internationale economie en antropologie aan de Vrije Universiteit. Zijn werkzaamheden betroffen internationale samenwerking, met een uitstapje naar de wetenschap (onderzoek onder vluchtelingen in Soedan) en de media. Hij was binnen de sector onder meer werkzaam bij de Stichting Oecumenische Hulp (hoofd voedsel en voeding), Artsen zonder Grenzen (hoofd communicatie en fondsenwerving), Oxfam Novib (directeur campagnes), Unicef Nederland (algemeen directeur). Ervaring op internationaal niveau. Betrokken bij diverse projecten m.b.t. internationale samenwerking en de SDGs. Veel belangstelling voor het raakvlak tussen internationale samenwerking, de SDGs en het maatschappelijk draagvlak daarvoor.

Persoonlijk motto

De urgente problemen van deze tijd vragen persoonlijke inzet en geloofwaardigheid, samenwerking over grenzen open en inclusieve dialoog.

Veronique Swinkels

“It doesn’t interest me
who you know
or how you came to be here.
I want to know if you will stand
in the centre of the fire
with me
and not shrink back.”
(oriah mountain dreamer)

Professionele achtergrond

Veronique Swinkels wil met creativiteit en activisme de wereld veranderen. Ze was tot voor kort directeur van BBK/Door Vriendschap Sterker, communicatiebureau voor een betere wereld. En is nu, vanuit Go for Good, vooral actief om de SDGs en duurzaamheid structureel op de agenda te krijgen van het bedrijfsleven en beleidsmakers. Facilitator en next-generation coach. Zij maakt graag de activist wakker in de nieuwe generatie leiders om zo bedrijven en systemen sneller te veranderen. Oprichter van Duurzaamheids Dialoog en Global Goals Accelerator. Earth Charter vriend. Bestuurslid van Worldconnectors en Lab toekomstige Generaties (io). Ook zit zij in het bestuur van LEAP, een internationale denktank, dat iedere maand het Global Europe Anticipation Bulletin uitbrengt. Ze studeerde Communicatie en Communications policy, volgde de mediation opleiding bij het Centrum voor Conflicthantering, Deep Democracy bij de Dialogue Hunters, Creative Leadership bij THNK en de online opleiding Sustainability Management van Cambridge University.

Persoonlijk motto

Leer van de natuur over kracht van collectieve intelligentie