Rachida Talal-Azimi

Rachida Talal-Azimi is secretaris van de vereniging Worldconnectors en promoveert momenteel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de verschillen in regelgeving binnen de internationale markt van islamitisch financieren.

Professionele achtergrond

Rachida werkte voorheen als onderzoeker bij RaboResearch – Economisch Onderzoek van Rabobank. Hier deed zij internationaal macro-economisch onderzoek en hield zich bezig met uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de financiële sector. Hiervoor werkte ze als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. Daarvoor heeft zij stagegelopen bij de ‘Kennisgroep Onroerende Zaken’ van het Ministerie van Financiën (Belastingdienst). Rachida heeft een Master in Islam en Arabisch en een Bachelor Arabische taal en cultuur en Midden-Oostenstudies behaald aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is een van de oprichters van de Moslimstudentenvereniging Nijmegen en was tevens lange tijd bestuurslid van deze vereniging. Verder heeft zij de stichting Nour el Hayat opgezet, een kleinschalige stichting die zich onder andere richt op kansarme kinderen in Marokko, waar zij ook voorzitter van is.

Persoonlijk motto

“No work is insignificant. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.” – Martin Luther King

Martien Lankester

Martien Lankester is directeur van de Avalon Foundation, een organisatie die sinds 1991 in meer dan 30 landen projecten op het gebied van duurzame/biologische landbouw en landbouwmilieuprogramma’s heeft ontwikkeld en uitgevoerd. Dit gebeurt steeds samen met lokale partners, met als doel voedselzekerheid te combineren met duurzaam landgebruik. Tevens is hij lid van de Raad van Advies van Zorgboerderij Gerbrandastate.

Professionele Achtergrond
Martien Lankester is opgeleid als arts en sociaal geneeskundige en houdt zich al 45 jaar met duurzame voeding bezig. Hij heeft naast zijn praktijk in 1977 een (nog steeds bestaand) biologisch landbouwbedrijf opgezet om de noodzaak van duurzame voedselproductie te onderstrepen. De brede meerwaarde van biologische landbouw, de relatie tussen landbouw en natuur/biodiversiteit/ecosystemen en de werkelijke kosten van voedselproductie zijn in zijn werk belangrijke thema’s. Begin jaren negentig heeft hij naast Avalon in Fryslan ook de Stichting Soune Groun (Gezonde Bodem) opgericht. Later was hij ook zes jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van IUCN Nederlands Comite.

Persoonlijk Motto
“De duurzame boer is de dokter van de toekomst die de aarde weer gezond kan maken.”

Laure Heilbron

Laure werkt als Managing Director bij NewForeSight, een adviesbureau op het gebied van transitiemanagement. Hij is verantwoordelijk voor het Food & Agriculture domein. Hij houd zich voornamelijk bezig met het oprichten en versterken van (multi-stakeholder) innovaties, om multi-stakeholder platforms, donors en overheden te helpen met het adopteren van doorbraken in de richting van een gezond en duurzaam dieet, binnen de grenzen van onze planeet.

Professionele achtergrond
Laure is co-initiatiefnemer van De Partnership Verkiezing, een initiatief dat jaarlijks de beste business-case voor investering in ontwikkelingslanden selecteert. Vervolgens heeft hij gewerkt als strategieconsultant bij A.T. Kearney en NewForesight. Als Directeur van de Organic Cotton Accelerator heeft hij zich ingezet in het versterken van de business case voor biologisch katoen voor alle stakeholders in de keten – van boer tot consument.

Laure heeft een MSc in Management and Strategy van de London School of Economics en een MSc in International Development Studies van Utrecht University. Hij is ook Senior Fellow van Humanity in Action, een mondiaal netwerk dat het bevorderen van mensenrechten, diversiteit en actieve burgerschap als doel heeft.

Persoonlijk motto
“If you keep thinking about what you want to do or what you hope will happen, you don’t do it, and it won’t happen” – Desiderius Erasmus

Rosalie de Bruijn

Rosalie de Bruijn is Senior Beleidsmedewerker Verduurzaming Economie (Commissie Duurzame Ontwikkeling) bij de SER. Daarvoor was zij Senior Project Manager bij het SDG Charter en lid van de Young Club of Rome.

Professionele achtergrond
Rosalie heeft o.a. bij de Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, het ministerie van Buitenlandse Zaken, MVO Nederland en NCDO gewerkt. Bij NCDO coördineerde zij o.a. de Nederlandse voorbereidingen in aanloop naar Rio+20, de VN top over duurzame ontwikkeling. Rosalie heeft een Advanced Master in International Development (AMID) van de Radboud Universiteit Nijmegen, een Master in Sociale Geografie van de UvA, en een Bachelor in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit van Leiden.

Personal motto
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams” – Eleanor Roosevelt

Lena Euwens

Lena Euwens raakte geïnspireerd door het recente onderzoek en de stelling van Tom Crowther dat er op aarde ruimte is om “1 trillion trees” bij te planten. Door bossen te beschermen én miljarden bomen bij te planten kunnen we de opwarming van de aarde vertragen en het verlies van biodiversiteit afremmen. Veel landen overal in de wereld hebben de handschoen al opgepakt, maar de tijd dringt. Samen met de Worldconnectors en internationale experts onderzoekt Lena hoe wij vanuit en in Nederland dit proces kunnen helpen te versnellen en of het bedrijfsleven bereid is daar een leidende rol in te spelen.

Professionele Achtergrond

Lena Euwens was de afgelopen jaren directeur van Trees for All, een stichting die in Nederland en de tropen nieuwe bossen aanlegt en zij was voorzitter van De Gezonde Stad, een stichting die zich inzet voor een groener Amsterdam.

Zij studeerde Cultuur- en Godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, en werkte daarna bijna 10 jaar als programma- en verandermanager bij KPN Telecom. Ze gooide haar loopbaan om toen ze hoorde dat de eeuwenoude botanische tuin in het centrum van Amsterdam met opheffing werd bedreigd. Na de succesvolle redding van de Hortus, werkte zij enige jaren als interimmanager, onder andere voor IUCN NL.

Persoonlijk motto

Investeer in je idealen.

Ignaz Anderson

Ignaz Anderson is de directeur van het Donor Impact Invest Fund, teamlid van PYM-conscious investors’ community en bestuurslid van Worldconnectors/Earth Charter NL en het Lab Toekomstige Generaties. Verder is hij Toezichthouder bij GLS-Treuhand, Kracht in NL/MAEX, Operation Education en adviseert initiatieven van algemeen belang om te investeren met impact.

Professionele achtergrond
Ignaz is opgeleid als pedagoog en was 25 jaar werkzaam in diverse functies binnen het onderwijs. Hij is voortdurend zoekend naar de balans tussen persoonlijke groei en organisatorische ontwikkeling. Inmiddels is hij ruim 18 jaar actief in de sector filantropie. Ignaz werkt actief mee aan vernieuwing in de sector door transparantie, duurzaamheid en systemische verandering te bevorderen. Hij ziet “donor-investering” als een meer ondernemende vorm van filantropie die de kloof tussen geven en investeren kan overbruggen. Ignaz was voormalig directeur van de Iona Foundation in Amsterdam.

Persoonlijk motto
“Zonder Wij geen Ik; samenhang in een uiteenvallende maatschappij.”

Tjerk Wagenaar

In zijn huidige functie als directeur van stichting Natuur & Milieu, zet Tjerk Wagenaar zich in voor het versnellen van duurzaamheid beleid en het aanmoedigen van duurzame keuzes.

Professionele achtergrond
Als consultant, project en financieel manager en directeur heeft Tjerk Wagenaar vele organisaties, waaronder McKinsey & Co, NS Reizigers, SNV en Eneco, ondersteund en geleid.

Persoonlijk motto
Omnia clarescunt in luce

Jannet Vaessen

Jannet Vaessen is directeur van de vrouwen platform WOMEN Inc. In deze hoedanigheid is ze bij een scala van vrouwennetwerken aangesloten en voelt zich verbonden met vrouwen van verschillende generaties, etnische achtergronden en disciplines, evenals met de veranderingen waarop zij zich richten.

Professionele achtergrond
Jannet Vaessen is projectmanager bij de Cultuurfabriek geweest en heeft ook gewerkt als zelfstandig ondernemer, programmeur, regisseur en floormanager. Zij was ook directeur bij de televisieomroepen VPRO, Humanitische Omroep, RTL 5, IDTV en Teleac NOT. Ze heeft een doctorandus in de Moderne Geschiedenis van Mentaliteiten en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam.

Persoonlijk motto
Everyone can initiate a movement. Small moves, big changes. Let’s connect all strategies to create change!!

Alide Roerink

Alide Roerink is antropoloog en verbonden aan het Earth Charter sinds de lancering van het Handvest in het jaar 2000. Daarnaast is ze vanaf de oprichting in 2006 ook verbonden aan de Worldconnectors. Nu komen beiden weer samen en tot 1 augustus 2022 zal Alide deel uitmaken van het fusieteam Worldconnectors, Affiliate van Earth Charter International.

Daarnaast is zij werkzaam voor het Lab Toekomstige Generaties en mede eigenaar van Maatschap Aardrijk Voedselbossen.

Persoonlijk motto: “De geest van menselijke solidariteit en verwantschap met al het leven wordt versterkt wanneer wij leven in eerbied voor het mysterie van het bestaan, in dankbaarheid voor de gave van het leven en in nederigheid aangaande de plek van de mens in de natuur. ” (Earth Charter Preambule).

Teresa Fogelberg

Teresa Fogelberg is Deputy Chief Executive van het Global Reporting Initiative (GRI). Ze is ook bestuurslid bij Cordaid, het Wereld Natuur Fonds (WNF) en International Institute for Environment and Development (IIED).

Professionele achtergrond
Teresa Fogelberg is een expert op het gebied van vrouwen en ontwikkeling. Zij is voormalig Chief Recensent van het CGIAR Gender and Diversity Programme bij de Wereldbank, en Associate  Professor in Antropologie aan de Universiteit Leiden. Zij was ook executive assistent van de Speciale Gezant van de Secretaris-Generaal van de VN bij de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg in 2002. Ze was tevens voorzitter van de Expert Group on Women and Development van OESO. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken was zij hoofd van de afdeling Onderzoek, hoofd van de afdeling Vrouwen en Ontwikkeling en hematische specialist over vrouwen en ontwikkeling op de Nederlandse ambassade in Dakar, Senegal.

Persoonlijke motto
Be touched by compassion: indifference is dangerous.