Bauke Post

Professionele achtergrond

Bauke Post is een middelbare scholier in Den Haag. Tijdens en na schooltijd houdt hij zich enthousiast bezig met speechen en jongerenparticipatie. Je stem laten horen, mensen een stem geven. Dit komt mooi samen bij zijn werk voor de Nationale Jeugdraad, waar hij met een gemotiveerde groep studenten gastlessen geeft aan jongeren en meewerkt aan SDG-projecten. Ze bespreken actuele en moeilijke thema’s zoals privacy en polarisatie heel actief en toegankelijk met jongeren. De input wordt door de NJR-jongerenvertegenwoordigers geuit bij de VN. Diversiteit qua leeftijd, maar ook qua standpunten en achtergronden leidt immers tot betere gesprekken en besluiten.

Persoonlijk motto

”Open your mind before you open your mouth.”
– Aristophanes

Marieke Rietbergen

Professionele achtergrond

Marieke is directeur en oprichter van Design Innovation Group (DIG). DIG is een ontwerpend strategie adviesbureau dat zich inzet om transities in organisaties en de samenleving te versnellen en te verbeteren. Het bureau zet hier creatieve intelligentie, ontwerpend denken en doen voor in. De creatieve intelligentie wordt ingezet in verbeelding, dialoogkracht, ontwerpen voor gedrag(verandering) en zorgt ervoor dat mens en technologie samenvloeien.

Marieke studeerde ergotherapie (HvA) en politicologie (UvA) en werkte eerder bij Nederland Kennisland, OMA – Office for Metropolitan Architecture en als zelfstandige voor opdrachtgevers als de topsector creatieve industrie en Droog Design.

Marieke heeft twee dochters en woont in Utrecht.

Persoonlijk motto

Elke dag een wijzere vrouw met prachtige verhalen.

Jan Bouke Wijbrandi

Professionele achtergrond

Jan Bouke studeerde internationale economie en antropologie aan de Vrije Universiteit. Zijn werkzaamheden betroffen internationale samenwerking, met een uitstapje naar de wetenschap (onderzoek onder vluchtelingen in Soedan) en de media. Hij was binnen de sector onder meer werkzaam bij de Stichting Oecumenische Hulp (hoofd voedsel en voeding), Artsen zonder Grenzen (hoofd communicatie en fondsenwerving), Oxfam Novib (directeur campagnes), Unicef Nederland (algemeen directeur). Ervaring op internationaal niveau. Betrokken bij diverse projecten m.b.t. internationale samenwerking en de SDGs. Veel belangstelling voor het raakvlak tussen internationale samenwerking, de SDGs en het maatschappelijk draagvlak daarvoor.

Persoonlijk motto

De urgente problemen van deze tijd vragen persoonlijke inzet en geloofwaardigheid, samenwerking over grenzen open en inclusieve dialoog.

Ewald Wermuth

Ewald Wermuth is directeur van de europese think and do tank ECDPM.  ECDPM verstrekt beleidsadviezen aan overheden en andere institutionele actoren met name op het terrein van EU-Afrika relaties. ECDPM richt zich met name op het creëren van kennis voor een coherent en inclusief ontwikkelingsbeleid.

Professionele achtergrond
Eerdere functies waren directeur International & Public Affairs van IDH the Sustainable Trade Initiative en permanent vertegenwoordiger bij de VN organisaties voor voedsel en landbouw (VOW, WFB en IFAD). Daarnaast heeft Ewald Wermuth diverse beleids- en  management functies vervult bij meerdere ministeries en ambassades. Hij heeft veel ervaring met het partnerships met het bedrijfsleven opgedaan als secretaris-directeur van het productschap MVO en bij IDH.

Persoonlijk motto
Policy matters!

Veronique Swinkels

“It doesn’t interest me
who you know
or how you came to be here.
I want to know if you will stand
in the centre of the fire
with me
and not shrink back.”
(oriah mountain dreamer)

Professionele achtergrond

Veronique Swinkels wil met creativiteit en activisme de wereld veranderen. Ze was tot voor kort directeur van BBK/Door Vriendschap Sterker, communicatiebureau voor een betere wereld. En is nu, vanuit Go for Good, vooral actief om de SDGs en duurzaamheid structureel op de agenda te krijgen van het bedrijfsleven en beleidsmakers. Facilitator en next-generation coach. Zij maakt graag de activist wakker in de nieuwe generatie leiders om zo bedrijven en systemen sneller te veranderen. Oprichter van Duurzaamheids Dialoog en Global Goals Accelerator. Earth Charter vriend. Bestuurslid van Worldconnectors en Lab toekomstige Generaties (io). Ook zit zij in het bestuur van LEAP, een internationale denktank, dat iedere maand het Global Europe Anticipation Bulletin uitbrengt. Ze studeerde Communicatie en Communications policy, volgde de mediation opleiding bij het Centrum voor Conflicthantering, Deep Democracy bij de Dialogue Hunters, Creative Leadership bij THNK en de online opleiding Sustainability Management van Cambridge University.

Persoonlijk motto

Leer van de natuur over kracht van collectieve intelligentie

Rachida Talal-Azimi

Rachida Talal-Azimi is secretaris van de vereniging Worldconnectors en promoveert momenteel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de verschillen in regelgeving binnen de internationale markt van islamitisch financieren.

Professionele achtergrond

Rachida werkte voorheen als onderzoeker bij RaboResearch – Economisch Onderzoek van Rabobank. Hier deed zij internationaal macro-economisch onderzoek en hield zich bezig met uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de financiële sector. Hiervoor werkte ze als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. Daarvoor heeft zij stagegelopen bij de ‘Kennisgroep Onroerende Zaken’ van het Ministerie van Financiën (Belastingdienst). Rachida heeft een Master in Islam en Arabisch en een Bachelor Arabische taal en cultuur en Midden-Oostenstudies behaald aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is een van de oprichters van de Moslimstudentenvereniging Nijmegen en was tevens lange tijd bestuurslid van deze vereniging. Verder heeft zij de stichting Nour el Hayat opgezet, een kleinschalige stichting die zich onder andere richt op kansarme kinderen in Marokko, waar zij ook voorzitter van is.

Persoonlijk motto

“No work is insignificant. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.” – Martin Luther King

Martien Lankester

Martien Lankester is directeur van de Avalon Foundation, een organisatie die sinds 1991 in meer dan 30 landen projecten op het gebied van duurzame/biologische landbouw en landbouwmilieuprogramma’s heeft ontwikkeld en uitgevoerd. Dit gebeurt steeds samen met lokale partners, met als doel voedselzekerheid te combineren met duurzaam landgebruik. Tevens is hij lid van de Raad van Advies van Zorgboerderij Gerbrandastate.

Professionele Achtergrond
Martien Lankester is opgeleid als arts en sociaal geneeskundige en houdt zich al 45 jaar met duurzame voeding bezig. Hij heeft naast zijn praktijk in 1977 een (nog steeds bestaand) biologisch landbouwbedrijf opgezet om de noodzaak van duurzame voedselproductie te onderstrepen. De brede meerwaarde van biologische landbouw, de relatie tussen landbouw en natuur/biodiversiteit/ecosystemen en de werkelijke kosten van voedselproductie zijn in zijn werk belangrijke thema’s. Begin jaren negentig heeft hij naast Avalon in Fryslan ook de Stichting Soune Groun (Gezonde Bodem) opgericht. Later was hij ook zes jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van IUCN Nederlands Comite.

Persoonlijk Motto
“De duurzame boer is de dokter van de toekomst die de aarde weer gezond kan maken.”

Floor van Uhm

Floor van Uhm is mede-oprichter van het Issue Killers initiatief. Middels dit initiatief wordt jongeren de kans geboden om maatschappelijke campagnes met duidelijk handelingsperspectief op te zetten. Dit heeft geleid tot verschillende succesvolle campagnes zoals ‘Weg met de Pink Tax’ en ‘Stop met bankhangen’.

Professionele achtergrond

Na het behalen van de Master Internationale Betrekkingen, werkte Floor bij de Tweede Kamerfractie van Groenlinks. Ze vervolgde haar loopbaan bij Fairfood International, waar ze als Advocacy Manager het Morocco Hotspot project opzette, gericht op de versterking van vrouwenrechten in de Marokaanse tomatensector. Als Sustainability Consultant was Floor werkzaam als coördinator van de Worldconnectors. Ze is co-founder van het  “Living Wage Lab” en werkte bij Hivos, waar ze zich inzette voor de participatie van vrouwen in vredesprocessen in het Midden-Oosten. Floor is mede-oprichter van Issue Killers en heeft met Worldconnector Mark Schneiders het eerste SDG House in Nederland opgezet.

Jan-Willem van den Braak

Jan-Willem van den Braak was van 1977 tot februari 2013 in dienst van VNO-NCW. Van 2000 tot 2006 was hij directeur Sociale Zaken en tot 2009 directeur van het Brusselse kantoor. Daarnaast was hij van 1999-2013 hoofd van de Stafafdeling Levensbeschouwing & Maatschappelijk Ondernemen.

Professionele achtergrond
Van 1988-2008 was hij lid van de SER. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over zijn ervaringen in de polder, over MVO en over duurzaamheid.

Persoonlijke motto

Ken jezelf.

Laure Heilbron

Laure werkt als Managing Director bij NewForeSight, een adviesbureau op het gebied van transitiemanagement. Hij is verantwoordelijk voor het Food & Agriculture domein. Hij houd zich voornamelijk bezig met het oprichten en versterken van (multi-stakeholder) innovaties, om multi-stakeholder platforms, donors en overheden te helpen met het adopteren van doorbraken in de richting van een gezond en duurzaam dieet, binnen de grenzen van onze planeet.

Professionele achtergrond
Laure is co-initiatiefnemer van De Partnership Verkiezing, een initiatief dat jaarlijks de beste business-case voor investering in ontwikkelingslanden selecteert. Vervolgens heeft hij gewerkt als strategieconsultant bij A.T. Kearney en NewForesight. Als Directeur van de Organic Cotton Accelerator heeft hij zich ingezet in het versterken van de business case voor biologisch katoen voor alle stakeholders in de keten – van boer tot consument.

Laure heeft een MSc in Management and Strategy van de London School of Economics en een MSc in International Development Studies van Utrecht University. Hij is ook Senior Fellow van Humanity in Action, een mondiaal netwerk dat het bevorderen van mensenrechten, diversiteit en actieve burgerschap als doel heeft.

Persoonlijk motto
“If you keep thinking about what you want to do or what you hope will happen, you don’t do it, and it won’t happen” – Desiderius Erasmus