Lena Euwens is directeur van ‘Trees for All’, een stichting en erkend goed doel dat dankzij giften van particulieren en bedrijven bossen aanplant in de tropen en in Nederland. Uitbreiding van het bosareaal en duurzaam beheer zijn van essentieel belang om de opwarming van de wereld tegen te gaan, omdat bossen CO2 uit de atmosfeer absorberen en vastleggen. Daarnaast zijn bossen van groot belang om erosie tegen te gaan, ter bescherming en versterking van de biodiversiteit, als waterbuffer, als leverancier van voedsel en hout en als onmisbare schakel voor een gezond lokaal klimaat. De projecten in de tropen dragen bovendien direct bij aan verbetering van de inkomsten en het economisch perspectief van de lokale bevolking.

Lena Euwens is daarnaast voorzitter van ‘De Gezonde Stad’, een stichting die van Amsterdam een groene en circulaire stad wil maken en daartoe burgers, bedrijven en overheid verbindt in concrete, resultaatgerichte projecten.

Professionele Achtergrond

Lena studeerde Cultuur- en Godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Zij werkte bijna 10 jaar als programma- en verandermanager bij KPN Telecom. Ze gooide haar loopbaan om toen ze horde dat de eeuwenoude botanische tuin in het centrum van Amsterdam met opheffing werd bedreigd. Na de succesvolle redding van de Hortus, werkte zij enige jaren als interim manager.

Maatschappelijke organisaties